Điều kiện mới về giảng viên trong hoạt động đào tạo thạc sĩ

25/04/2017 08:53 AM

Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT quy định về điều kiện giảng viên đối với các cơ sở được mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ như sau:

Ngọc Anh

- Có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu (GVCH) có chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS); có bằng tiến sĩ (TS) phù hợp và không trùng với danh sách GVCH là điều kiện mở ngành đào tạo ThS ngành khác.

- Có ít nhất 1 GS hoặc PGS đúng ngành chịu trách nhiệm.

- Đối với ngành mới được đào tạo TS ở Việt Nam, nếu không có GVCH cùng ngành thì phải có ít nhất 1 GS, PGS hoặc TS phù hợp (có kinh nghiệm).

- GV lý thuyết phần kiến thức cơ sở, chuyên ngành phải có trình độ TS; các GV khác phải là ThS trở lên.

- Trong 5 năm tính đến ngày đề nghị mở ngành: một số GV quy định phải có ít nhất 3 công trình khoa học được công bố hoặc đã được cấp 1 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích thuộc lĩnh vực ngành đăng ký.

(Hiện nay yêu cầu ít nhất 5 GVCH chỉ cần có bằng TS cùng ngành đề nghị đào tạo, trong đó có ít nhất 3 người cùng chuyên ngành).

Xem thêm tại Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 19/5/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,468

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:40 | 23/04/2024 Thông tư 08/2024/TT-BCT ngày 22/4/2024 sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
  • 14:10 | 23/04/2024 Thông tư 07/2024/TT-BCT ngày 12/4/2024 quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
  • 13:40 | 23/04/2024 Quyết định 1082/QĐ-BTNMT ngày 23/4/2024 công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 11:15 | 23/04/2024 Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
  • 09:00 | 23/04/2024 Thông báo 173/TB-VPCP ngày 22/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về "Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
  • 08:30 | 23/04/2024 Quyết định 511/QĐ-BTP ngày 28/3/2024 Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp
  • 08:20 | 23/04/2024 Công văn 1654/BVHTTDL-DLQGVN ngày 19/4/2024 triển khai hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024
  • 07:20 | 23/04/2024 Quyết định 1187/QĐ-BGDĐT ngày 22/4/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 16:00 | 22/04/2024 Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2024 Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản
  • 15:50 | 22/04/2024 Công văn 2045/BYT-KCB ngày 22/4/2024 bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm 2024
44.200.27.215

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn