Hỗ trợ ngân sách cho địa phương có đơn vị hành chính mới

14/10/2016 14:28 PM

Ngày 04/10/2016, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết 266/2016/UBTVQH14 về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) 2017.

Ngọc Liêu

Theo đó, NSNN sẽ chi hỗ trợ cho địa phương có đơn vị hành chính mới được thành lập theo Nghị quyết của UBTVQH theo mức sau:

- 17.000 triệu đồng/đơn vị/năm đối với thành phố, thị xã, quận mới thành lập và huyện mới thành lập thuộc vùng cao - hải đảo;

- 13.600 triệu đồng/đơn vị/năm đối với huyện mới thành lập thuộc miền núi - vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng;

- 10.200 triệu đồng/đơn vị/năm đối với huyện mới thành lập khác;

- 3.400 triệu đồng/đơn vị/năm đối với xã, phường, thị trấn mới thành lập thuộc vùng cao - hải đảo;

- 2.720 triệu đồng/đơn vị/năm đối với xã, phường, thị trấn mới thành lập thuộc vùng sâu;

- 2.380 triệu đồng/đơn vị/năm đối với xã, phường, thị trấn mới thành lập thuộc các vùng khác.

Nghị quyết 266/2016/UBTVQH14 có hiệu lực từ năm ngân sách 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020 theo quy định của Luật NSNN.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,394

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn