Điều kiện dự tuyển đi học nước ngoài

30/03/2016 08:58 AM

Từ 06/5/2016, Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài được thực hiện theo Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT .

Khánh Vi

Theo đó, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đăng ký dự tuyển đi học nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Đủ sức khỏe tham gia khóa học ở nước ngoài.

- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Có văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của từng chương trình học bổng (CTHB) tương ứng.

- Đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ hoặc chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của từng CTHB.

- Trong độ tuổi theo quy định của từng CTHB.

- Nộp đầy đủ, đúng thời hạn hồ sơ và lệ phí tuyển sinh (nếu có).

- Đáp ứng quy định hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu ứng viên là công chức, viên chức).

- Đáp ứng điều kiện cụ thể khác của từng CTHB.

Ưu tiên tuyển sinh ứng viên thuộc cơ quan, địa phương được ưu tiên đào tạo nhân lực, hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và đối tượng ưu tiên khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của từng CTHB cụ thể.

Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT thay thế Thông tư 01/2013/TT-BGDĐT .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,947

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:35 | 20/02/2024 Thông báo 54/TB-VPCP ngày 16/02/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
  • 08:10 | 20/02/2024 Quyết định 151/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2024 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021-2025”
  • 16:55 | 19/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024 quy định về Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình
  • 16:25 | 19/02/2024 Thông tư 11/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản
  • 10:20 | 19/02/2024 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024
  • 09:00 | 19/02/2024 Luật Đất đai 2024 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024
  • 08:30 | 19/02/2024 Quyết định 175/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước
  • 08:05 | 19/02/2024 Quyết định 176/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
  • 07:50 | 19/02/2024 Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 14/02/2024 đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới
  • 16:30 | 17/02/2024 Quyết định 24/QĐ-TANDTC ngày 06/02/2024 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn