Điều kiện dự tuyển đi học nước ngoài

30/03/2016 08:58 AM

Từ 06/5/2016, Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài được thực hiện theo Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT .

Khánh Vi

Theo đó, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đăng ký dự tuyển đi học nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Đủ sức khỏe tham gia khóa học ở nước ngoài.

- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Có văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của từng chương trình học bổng (CTHB) tương ứng.

- Đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ hoặc chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của từng CTHB.

- Trong độ tuổi theo quy định của từng CTHB.

- Nộp đầy đủ, đúng thời hạn hồ sơ và lệ phí tuyển sinh (nếu có).

- Đáp ứng quy định hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu ứng viên là công chức, viên chức).

- Đáp ứng điều kiện cụ thể khác của từng CTHB.

Ưu tiên tuyển sinh ứng viên thuộc cơ quan, địa phương được ưu tiên đào tạo nhân lực, hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và đối tượng ưu tiên khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của từng CTHB cụ thể.

Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT thay thế Thông tư 01/2013/TT-BGDĐT .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,484

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn