Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

04/11/2011 16:24 PM

Nhằm đơn giản hóa TTHC theo Đề án 30 của Chính phủ, ngày 31/10/2011, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 19/2011/TT-BTP sửa đổi một số quy định về bổ trợ tư pháp tại Thông tư 05/2008/TT-BTP , Thông tư 03/2008/TT-BTP và Thông tư 01/2010/TT-BTP

Ms. Huyền Trang

Theo đó, Thông tư bổ sung thêm thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL), cho phép khi có đủ căn cứ chứng minh người thực hiện TGPL vi phạm pháp luật về TGPL, hoặc vi phạm một trong các quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật trợ giúp pháp lý, hoặc buộc phải thay đổi theo pháp luật tố tụng thì người được TGPL gửi đơn nêu rõ lý do, căn cứ đề nghị thay đổi người TGPL và các giấy tờ liên quan đến tổ chức TGPL – nơi thụ lý vụ việc TGPL, thời hạn ra quyết định thay đổi không quá 3 ngày.

Bên cạnh đó, Thông tư sửa đổi một số quy định về chứng thực điểm chỉ quy định tại TT 03/2008/TT-BTP . Người bị khuyết tật hoặc không biết ký có thể yêu cầu chứng thực điểm chỉ thay thế cho việc chứng thực chữ ký. Tuy nhiên, việc chứng thực điểm chỉ này không được áp dụng trong các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/12/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,880

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023
  • 14:10 | 01/12/2022 Thông tư 13/2022/TT-BYT ngày 30/11/2022 về quy trình, biểu mẫu giám định pháp y, thời hạn, nhân lực thực hiện giám định pháp y
  • 14:00 | 01/12/2022 Thông tư 29/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn