Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

04/11/2011 16:24 PM

Nhằm đơn giản hóa TTHC theo Đề án 30 của Chính phủ, ngày 31/10/2011, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 19/2011/TT-BTP sửa đổi một số quy định về bổ trợ tư pháp tại Thông tư 05/2008/TT-BTP , Thông tư 03/2008/TT-BTP và Thông tư 01/2010/TT-BTP

Ms. Huyền Trang

Theo đó, Thông tư bổ sung thêm thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL), cho phép khi có đủ căn cứ chứng minh người thực hiện TGPL vi phạm pháp luật về TGPL, hoặc vi phạm một trong các quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật trợ giúp pháp lý, hoặc buộc phải thay đổi theo pháp luật tố tụng thì người được TGPL gửi đơn nêu rõ lý do, căn cứ đề nghị thay đổi người TGPL và các giấy tờ liên quan đến tổ chức TGPL – nơi thụ lý vụ việc TGPL, thời hạn ra quyết định thay đổi không quá 3 ngày.

Bên cạnh đó, Thông tư sửa đổi một số quy định về chứng thực điểm chỉ quy định tại TT 03/2008/TT-BTP . Người bị khuyết tật hoặc không biết ký có thể yêu cầu chứng thực điểm chỉ thay thế cho việc chứng thực chữ ký. Tuy nhiên, việc chứng thực điểm chỉ này không được áp dụng trong các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/12/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,854

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn