Trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi các Luật về thuế

20/10/2015 10:13 AM

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII (diễn ra từ ngày 20/10 – 28/11/2015), Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

Thanh Hữu
Đó là một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại Công văn 8496/VPCP-V.III ngày 16/10/2015 của Văn phòng Chính phủ.

Cũng theo văn bản này thì Bộ trưởng Bộ Công thương phải chuẩn bị các Báo cáo sau đây gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu:

- Kết quả đàm phán Hiệp định đối tác thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP);

- Công tác quy hoạch, cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển công nghiệp hỗ trợ theo Nghị quyết 87/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội.

Xem thêm tại Công văn 8496/VPCP-V.III về việc bổ sung nội dung kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII để biết chi tiết về nhiều nội dung quan trọng khác.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,517

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn