Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 30 Năm 2017

31/07/2017 08:32 AM

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu một số văn bản nổi bật được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 24 – 30/7/2017):

Mỹ Duyên

1. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ và hoạt động ngân hàng
 
Đây là một giải pháp được đề cập tại Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” ban hành kèm Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Theo đó, để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như:
 
- Làm đầu mối nghiên cứu, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng (TCTD) và các luật có liên quan.
 
- Nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của các TCTD Việt Nam.
 
- Trình Quốc hội, Chính phủ sửa đổi bất cập tại Luật Đất đai, Luật Thi hành án dân sự, Luật Đấu giá tài sản và các Luật khác để tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho việc cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu thành công.
 
Quyết định 1058/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 19/7/2017.
 
tiền tệ ngân hàng

2. Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức ngành y tế
 
Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 29/2017/TT-BYT (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2017).
 
Theo đó, viên chức đăng ký xét thăng hạng CDNN phải chuẩn bị hồ sơ gồm:
 
- Đơn đăng ký xét thăng hạng CDNN (theo Phụ lục 1 Thông tư này);
 
- Bản sơ yếu lý lịch của viên chức (theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư 12/2012/TT-BNV) và có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng hoặc quản lý viên chức;
 
- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức đối với trường hợp viên chức không giữ chức quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, đơn vị bổ nhiệm viên chức quản lý;
 
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo CDNN đăng ký xét thăng hạng được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chứng thực;
 
- Bản sao các quyết định: Bổ nhiệm vào CDNN viên chức nâng lương gần nhất;
 
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký xét thăng hạng CDNN.
 
3. Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 01/7/2017
 
Từ ngày 15/8/2017, Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội BHXH và trợ cấp hàng tháng quy định tại Khoản 1, 2, 3 và Khoản 8 Điều 1 Nghị định 76/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực.
 
Theo đó, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7/2017 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6/2017 x 1,0744

trợ cấp bảo hiểm xã hội

4. Tăng mức bồi dưỡng đối với cá nhân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đây là nội dung nổi bật đề cập tại Quyết định 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 75/2013/QĐ-TTg về chế độ, chính sách, công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo đó:
 
- Chế độ sinh hoạt phí tăng từ 100.000 đồng/người/ngày lên thành 220.000 đồng/người/ngày thực tế khi trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước.
 
- Mức bồi dưỡng sức khỏe tăng từ 280.000 đồng/người lên thành 500.000 đồng/người (không quá 02 lần/năm) với tổ chức, cá nhân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ ở trong nước và nước ngoài.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,161

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"
  • 07:40 | 23/09/2022 Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 07:10 | 23/09/2022 Quyết định 1607/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014
  • 07:00 | 23/09/2022 Quyết định 1606/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 về lãi suất táo cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  • 16:20 | 22/09/2022 Thông tư 13/2022/TT-BKHCN ngày 15/9/2022 về Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia.
  • 14:00 | 22/09/2022 Nghị định 68/2022/NĐ-CP ngày 22/09/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 08:00 | 22/09/2022 Nghị định 67/2022/NĐ-CP ngày 21/9/2022 sửa đổi Điều 4 Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
  • 14:20 | 21/09/2022 Thông tư 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 hướng dẫn một số điều của Nghị định 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
  • 07:50 | 21/09/2022 Nghị định 66/2022/NĐ-CP ngày 20/9/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn