Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 15/12

14/12/2013 16:54 PM

Từ ngày 15/12 tới đây, một số chính sách sau sẽ có hiệu lực thi hành:

Đình Phước
1. Hàng hóa chở trên xe ô tô phải được xếp theo đúng quy cách quy định tại Thông tư 35/2013/TT-BGTVT (trừ trường hợp hàng nguy hiểm hoặc hàng siêu trường, siêu trọng)

Thông tư có quy định cụ thể và hướng dẫn bằng hình về cách thức xếp hàng rời, hàng bao kiện, hàng trụ ống, hàng xếp vào công-ten-nơ và công-ten-nơ trên xe ô tô.

2. Người hành nghề khám chữa bệnh vi phạm trách nhiệm trong chăm sóc, điều trị người bệnh hoặc các quy định chuyên môn kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp  mà chưa gây hậu quả nghiêm trọng đến mức bị thu hồi chứng chỉ hành nghề thì vẫn có thể bị đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn.

Việc xác định mức độ sai sót chuyên môn kỹ thuật của người hành nghề  sẽ do Hội đồng chuyên môn quy định tại Điều 74, Điều 75 Luật khám bệnh, chữa bệnh thực hiện.

Nội dung này được quy định tại Thông tư 35/2013/TT-BYT về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám, chữa bệnh.

3. Danh mục các công việc không được sử dụng lao động nữ sẽ được điều chỉnh lại theo Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH  

Danh mục này bao gồm 2 phần: các công việc cấm sử dụng lao động nữ và các công việc cấm sử dụng lao động nữ có thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

4. Người lao động trên toàn quốc phải được tập huấn lại về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định mới tại Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH.

Giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn lao động đã được cấp theo quy định cũ thì vẫn có giá trị cho đến hết thời hạn đã cấp.

5. Hàng loạt các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính  trong các lĩnh vực sau đây sẽ có hiệu lực:

- Lĩnh vực hải quan: Nghị định 127/2013/NĐ-CP

- Lĩnh vực thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế: Nghị định 129/2013/NĐ-CP

Đáng chú ý trong Nghị định này là việc chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, thông báo thay đổi thông tin về đăng ký thuế quá thời hạn dưới 10 ngày hoặc chậm nộp hồ sơ khai thuế dưới 05 ngày sẽ bị phạt 400 ngàn – 1 triệu đồng nếu không có tình tiết giảm nhẹ.

- Lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan: Nghị định 131/2013/NĐ-CP

- Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản: Nghị định 142/2013/NĐ-CP

- Lĩnh vực bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Nghị định 144/2013/NĐ-CP

- Lĩnh vực hàng không dân dụng: Nghị định 147/2013/NĐ-CP

- Lĩnh vực dạy nghề: Nghị định 148/2013/NĐ-CP

6. Việc lập chi phí khảo sát xây dựng sẽ có thay đổi, theo quy định tại Thông tư 17/2013/TT-BXD .

Một số thay đổi trong việc lập chi phí khảo sát xây dựng như:

- Giảm tỷ lệ chi phí chung (CPC) từ 70% xuống còn 65% chi phí trực tiếp (CPTT) với công trình có CPTT nhỏ hơn 2 tỷ;  và 55% với công trình có CPTT lớn hơn 2 tỷ.

- Giảm tổng tỷ lệ chi phí lập phương án và báo cáo kết quả khảo sát (CPLPA&BC) xuống còn 4% với các công trình có tổng CPTT, CPC và thu nhập chịu thuế tính trước (TNCT) trên 2 tỷ.

- Chi phí chỗ ở tạm thời sẽ áp dụng theo mức từ 3-5%, trường hợp điều kiện thực hiện công tác khó khăn, tỷ lệ 5% không đáp ứng được thì có thể lập dự toán cụ thể đối với khoản chi phí này.

- Mức chuẩn làm căn cứ tính CPLPA&BC, chi phí chỗ ở tạm thời là tổng CPTT, CPC và TNCT.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,136

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn