Lịch xét tuyển đại học 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
20/04/2024 10:45 AM

Lịch xét tuyển đại học 2024 bắt đầu từ ngày nào? Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển đại học vào ngày nào? – Thanh Trúc (Đà Nẵng)

Lịch xét tuyển đại học 2024

Lịch xét tuyển đại học 2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Lịch xét tuyển đại học 2024

Lịch xét tuyển đại học 2024 được quy định tại Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT năm 2024.

Trong đó, có một số mốc thời gian tuyển sinh đại học năm 2024 mà các thí sinh cần lưu ý như sau:

- Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ từ ngày 18/7/2024 và được điều chỉnh nguyện vọng, không giới hạn số lần, đến 17h ngày 30/7/2024.

- Từ ngày 31/7/2024 đến 17h ngày 6/8/2024, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

- Chậm nhất ngày 21/7/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) với khối ngành sức khỏe và sư phạm, rồi xử lý nguyện vọng xét tuyển của thí sinh từ ngày 13/8 đến 17h ngày 17/8/2024.

- Trước 17h ngày 19/8, các trường phải công bố điểm chuẩn, thông báo cho thí sinh trúng tuyển đợt 1, sớm hơn so với năm ngoái 3 ngày.

Đến 17h ngày 27/8/2024, thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến.

Cụ thể, lịch xét tuyển đại học 2024 như sau:

TT

Nội dung triển khai

Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện

Tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện

Thời gian hoàn thành

I

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

 

 

 

1

Ban hành và công khai kế hoạch, Quy chế tuyển sinh cho các hình thức đào tạo trên trang thông tin điện tử của CSĐT

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước khi công bố đề án tuyển sinh

2

Công bố đề án tuyển sinh trên Cổng Thông tin tuyển sinh của CSĐT

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Ít nhất 30 ngày trước khi thí sinh đăng ký dự tuyển

3

Khai báo cơ sở dữ liệu ngành trên hệ thống HEMIS phục vụ công tác xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024

Cục CNTT, CSĐT

Vụ GDĐH

Chậm nhất là ngày 29/4/2024

4

Cập nhật danh mục về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên

Sở GDĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Chậm nhất là ngày 15/4/2024

5

Thành lập Ban chỉ đạo công tác hỗ trợ tuyển sinh

Sở GDĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Chậm nhất là ngày 29/4/2024

6

Rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT (học bạ) trên Hệ thống

Thí sinh, Sở GDĐT, Trường THPT Điểm tiếp nhận1

Cục CNTT

Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 31/5/2024

7

Tập huấn Quy chế tuyển sinh, Hệ thống báo cáo tuyển sinh (đề án, chỉ tiêu)

Vụ GDĐH, Cục CNTT

CSĐT, Sở GDĐT

Chậm nhất là ngày 15/6/2024

8

Thử nghiệm, tập huấn phần mềm Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống)

Vụ GDĐH, Cục CNTT

CSĐT

Chậm nhất là ngày 15/6/2024

9

Cập nhật thông tin tuyển sinh của CSĐT vào Hệ thống (trang nghiệp vụ)

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Chậm nhất là ngày 15/6/2024

10

Tập huấn công tác tuyển sinh tại các địa phương

Sở GDĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Chậm nhất là ngày 30/6/2024

11

Thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, nộp lệ phí dịch vụ tuyển sinh (lệ phí xét tuyển) trên Hệ thống

Thí sinh

Sở GDĐT, CSĐT, Vụ GDĐH, Cục CNTT

Chậm nhất là ngày 25/7/2024

12

Rà soát, sửa sai, xác nhận thông tin chế độ ưu tiên (minh chứng) của thí sinh

Thí sinh, Sở GDĐT, Trường THPT Điểm tiếp nhận

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Cùng thời gian thí sinh đăng ký dự thi THPT

13

Cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả kỳ thi độc lập, bổ trợ, đánh giá năng lực, chứng chỉ ngoại ngữ... (nếu có)

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 5/8/2024

14

Thử nghiệm, tập huấn công tác xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Vụ GDĐH, Cục CNTT

CSĐT

Chậm nhất là ngày 6/8/2024

15

Tổ chức trực hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đợt 1 theo phương thức trực tuyến

CSĐT, Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận, Thí sinh

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày thí sinh đăng ký dự thi THPT đến ngày 31/8/2024

II

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THẲNG

 

 

 

1

Nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các CSĐT

Thí sinh, CSĐT

Vụ GDĐH, Sở GDĐT

Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 30/6/2024

2

Xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên Hệ thống

CSĐT

Thí sinh, Sở GDĐT

Chậm nhất là ngày 10/7/2024

3

Đối tượng thí sinh diện xét tuyển thẳng xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có).

Thí sinh, CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 31/7/2024

III

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN SỚM

 

 

 

1

Xét tuyển sớm và thông báo kết quả cho thí sinh để ĐKXT trên Hệ thống. Cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống (xét tuyển lần 1)

CSĐT

Thí sinh, Sở GDĐT

Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 10/7/2024

IV

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG

 

 

 

1

Cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản ĐKXT trên Hệ thống

Sở GDĐT, Thí sinh

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 1/7 đến ngày 20/7/2024

2

Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng (NV) xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định

Thí sinh,

Điểm tiếp nhận Sở GDĐT, CSĐT, Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 18/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2024

3

Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề

Bộ GDĐT

Các đơn vị chức năng của Bộ, CSĐT

Chậm nhất là ngày 21/7/2024

4

Điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Hệ thống và trang thông tin điện tử của CSĐT đối với ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe (nếu có).

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 22/7/2024

5

Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến

Thí sinh, Cục CNTT, Đơn vị điều phối nhận lệ phí xét tuyển cho Hệ thống2

Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận, Vụ GDĐH

Từ ngày 31/7 đến 17 giờ 00 ngày 06/8/2024

V

XÉT TUYỂN VÀ XỬ LÝ NGUYỆN VỌNG THEO KẾ HOẠCH CHUNG

 

 

 

1

- Tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống; điểm các kì thi (nếu có).

- Tổ chức xét tuyển.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 13/8 đến 17 giờ 00 ngày 17/8/2024

2

Xử lý NV trên Hệ thống để xác định NV trúng tuyển (NV cao nhất trong số NV mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nếu có).

Vụ GDĐH, Cục CNTT

CSĐT

Từ ngày 13/8 đến 17 giờ 00 ngày 17/8/2024

VI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC

 

 

 

1

Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 19/8/2024

2

Xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.

Thí sinh

CSĐT, Vụ GDĐH, Cục CNTT

Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 27/8/2024

VII

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÉT TUYỂN BỔ SUNG

 

 

 

1

Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 28/8/2024

2

Xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ tháng 9 đến tháng 12/2024

VIII

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH

 

 

 

1

Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2024.

CSĐT

Vụ GDĐH

Chậm nhất là ngày 31/12/2024

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,059

Bài viết về

Thi tốt nghiệp THPT 2024 và xét tuyển đại học 2024

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn