Phương pháp khấu hao đường thẳng tài sản cố định

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
20/09/2022 15:30 PM

Phương pháp khấu hao đường thẳng tài sản cố định là gì? Và nội dung của phương pháp khấu hao đường thẳng tài sản cố định quy định thế nào? - Ngọc Yến (Tiền Giang)

Phương pháp khấu hao đường thẳng tài sản cố định

Phương pháp khấu hao đường thẳng tài sản cố định

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Phương pháp khấu hao đường thẳng tài sản cố định là gì?

- Theo điểm a khoản 2 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC thì phương pháp khấu hao đường thẳng tài sản cố định là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Trong đó, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. 

Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh bao gồm:

- Máy móc, thiết bị;

- Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm;

- Thiết bị và phương tiện vận tải;

-  Dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm.

Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. 

Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.

Phụ lục 1

2. Nội dung của phương pháp khấu hao đường tài sản cố định

Nội dung của phương pháp khấu hao đường tài sản cố định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định như sau:

* Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao trung bình hằng năm của tài sản cố định = Nguyên giá của tài sản cố định/ Thời gian trích khấu hao

* Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

* Trường hợp thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời gian trích khấu hao xác định lại 

Hoặc thời gian trích khấu hao còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao đã đăng ký trừ thời gian đã trích khấu hao) của tài sản cố định.

* Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian trích khấu hao tài sản cố định được xác định là hiệu số giữa nguyên giá tài sản cố định và số khấu hao luỹ kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của tài sản cố định đó.

* Xác định mức trích khấu hao đối với tài sản cố định đưa vào sử dụng trước 01/01/2013:

- Cách xác định mức trích khấu hao:

+ Căn cứ các số liệu trên sổ kế toán, hồ sơ của tài sản cố định để xác định giá trị còn lại trên sổ kế toán của tài sản cố định.

+ Xác định thời gian trích khấu hao còn lại của tài sản cố định theo công thức sau:

Trong đó:

T : Thời gian trích khấu hao còn lại của tài sản cố định

T1 : Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 203/2009/TT-BTC.

T2 : Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC.

t1 : Thời gian thực tế đã trích khấu hao của tài sản cố định

- Xác định mức trích khấu hao hàng năm (cho những năm còn lại của tài sản cố định) như sau:

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của TSCĐ= giá trị còn lại của tài sản cố định/ Thời gian trích khấu hao còn lại của TSCĐ

- Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,221

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn