Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
08/08/2022 13:37 PM

Tôi muốn mở một cửa hàng kinh doanh các xe ô tô nhập khẩu, vậy thì thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô thế nào? - (anh Khánh, Kiên Giang)

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Quy định chung và điều kiện về kinh doanh nhập khẩu ô tô

1.1. Quy định chung về kinh doanh nhập khẩu ô tô

Theo Điều 14 Nghị định 116/2017/NĐ-CP thì quy định chung về kinh doanh nhập khẩu ô tô như sau:

- Chỉ doanh nghiệp mới được xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

- Doanh nghiệp được quyền nhập khẩu ô tô sau khi đáp ứng các điều kiện và được cấp. Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định.

- Doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải tuân thủ các quy định về quản lý nhập khẩu ô tô theo quy định của pháp luật.

1.2. Điều kiện về kinh doanh nhập khẩu ô tô

Theo Điều 15 Nghị định 116/2017/NĐ-CP thì doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hoặc do doanh nghiệp ký hợp đồng thuê, hoặc thuộc hệ thống đại lý ủy quyền của doanh nghiệp đáp ứng quy định.

- Có văn bản xác nhận hoặc tài liệu chứng minh doanh nghiệp được quyền thay mặt doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi ô tô nhập khẩu tại Việt Nam.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Theo khoản 2 Điều 16 Nghị định 116/2017/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô tại Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 116/2017/NĐ-CP: 01 bản chính;

Mẫu số 05

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương: 01 bản sao;

- Tài liệu chứng minh doanh nghiệp đáp ứng điều kiện nhập khẩu ô tô, cụ thể:

+ Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đáp ứng điều kiện quy định: 01 bản sao.

+ Văn bản xác nhận hoặc tài liệu chứng minh doanh nghiệp được quyền thay mặt doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi ô tô nhập khẩu tại Việt Nam đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật: 01 bản sao.

3. Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Theo khoản 3 Điều 16 Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định về thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô như sau:

- Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác tới Bộ Công Thương;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp.

Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương thông báo thời gian tiến hành kiểm tra tính xác thực của các điều kiện quy định. 

Thời hạn kiểm tra không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra, Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp.

Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Doanh nghiệp nhận Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô trực tiếp tại Bộ Công Thương hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có yêu cầu) hoặc theo hình thức phù hợp khác.

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,850

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn