Ai đang dùng Sổ hộ khẩu, KT3 bản giấy cần biết 2 điều này

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
21/02/2022 11:53 AM

Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (KT3) là loại giấy tờ vô cùng quan trọng đối với các cá nhân, hộ gia đình. Vì vậy với ai đang được tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu, KT3 bản giấy cần nắm 2 thông tin dưới đây:

1. Hộ khẩu, KT3 bản giấy chỉ còn được sử dụng đến hết năm 2022

Theo quy định của Luật Cư trú 2020, kể từ ngày 01/7/2021 không cấp sổ hộ khẩu, KT3 bản giấy nữa. Sổ hộ khẩu, KT3 đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31/12/2022.

Như vậy, từ năm 2023, sổ hộ khẩu, KT3 bản giấy sẽ không còn giá trị sử dụng trong mọi trường hợp.

Ai đang dùng Sổ hộ khẩu, KT3 bản giấy cần biết 2 điều này

Ai đang dùng Sổ hộ khẩu, KT3 bản giấy cần biết 2 điều này

2. Sẽ thu hồi sổ hộ khẩu giấy khi người dân đi thay đổi thông tin

Đây là một trong những điểm mới tại Luật Cư trú 2020, cụ thể:

Điều 38. Điều khoản thi hành

...

3. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Trường hợp thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Như vậy, trường hợp người dân đến cơ quan công an thực hiện các thủ tục về cứ trú mà làm thay đổi thông tin hiện có trong Sổ thì công an mới thu hồi sổ. Không phải tất cả người dân phải tự mang sổ cũ đi nộp; sổ đã cấp nếu không có thay đổi gì thì vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết năm 2022 như đã nêu ở mục 1.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 26,649

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn