Thủ tục hỗ trợ tiền theo Nghị quyết 116 với NLĐ đang tham gia BHTN

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
03/11/2021 10:53 AM

Thủ tục hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ kết dư Quỹ BHTN được hướng dẫn tại Quyết định 1220/QĐ-LĐTBXH ngày 26/10/2021 của Bộ LĐTB&XH, cụ thể như sau:

Thủ tục hỗ trợ tiền theo Nghị quyết 116 với NLĐ đang tham gia BHTN (Ảnh minh họa)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Trong thời gian từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 20/10/ 2021, cơ quan BHXH lập danh sách NLĐ đang tham gia BHTN (theo Mẫu số 01) gửi người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan BHXH cấp tỉnh.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ để NLĐ biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách NLĐ có thông tin đúng, đủ và NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ (theo Mẫu số 02) đến cơ quan BHXH.

Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của NLĐ cần điều chỉnh (theo Mẫu số 03, nếu có), gửi đến cơ quan BHXH, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

- Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng BHXH số (VssID).

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Trực tiếp đến cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

 Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Danh sách NLĐ có thông tin đúng, đủ và NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02.

+ Danh sách NLĐ đề nghị điều chỉnh thông tin hưởng hỗ trợ theo Mẫu số 03.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc đối với danh sách theo Mẫu số 02 và 20 ngày đối với danh sách theo Mẫu số 03.

Đối tượng thực hiện

NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (trừ các trường hợp NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; NLĐ đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập).

Sau ngày 30/11/2021, NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BHTN chưa nhận được hỗ trợ thì NLĐ thực hiện theo quy định đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,260

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn