Cập nhật: Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
18/08/2021 08:06 AM

Sau đây là tổng hợp Quyết định của BHXH Việt Nam hướng dẫn Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Cập nhật: Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN

Cập nhật: Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN

- Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT;

- Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH;

- Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH;

- Quyết định 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 về mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp;

- Quyết định 688/QĐ-BHXH ngày 12/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH;

- Quyết định 811/QĐ-BHXH ngày 16/8/2021 sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 3 Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,304

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn