Cách để công dân không bị xóa hộ khẩu từ ngày 01/7/2021

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trung Tài
27/05/2021 08:13 AM

Nhiều công dân đang lo lắng khi mình đi làm ăn xa, đi học, bán nhà… có thể dẫn đến việc bị xóa hộ khẩu (xóa đăng ký thường trú) từ ngày 01/7/2021. Bài viết bên dưới sẽ đề cập đến một số cách giúp công dân tránh được tình trạng này.

Cách để công dân không bị xóa hộ khẩu từ ngày 01/7/2021 (Ảnh minh họa)

1. Cách để không bị xóa hộ khẩu khi đi học, đi làm ăn xa

Theo điểm d khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 thì:

“Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;”

Đây là trường hợp có lẽ được xem là phổ biến nhất đối với nhiều công dân. Vì hầu như có rất nhiều công dân rời xa quê hương để đến một thành phố để lập nghiệp, học hành trong thời gian dài. Trong trường hợp này công dân cần:

Thực hiện đăng ký tạm trú tại nơi mà mình đến học và làm việc dài hạn.

Ví dụ đến TP HCM để học tập và làm việc thì thực hiện đăng ký tạm trú tại TP. HCM.

 - Khai báo tạm vắng tại nơi mình thường trú.

Ví dụ đến TP HCM để học tập và làm việc nhưng hộ khẩu ở Khánh Hòa thì khai báo tạm vắng tại Khánh Hòa.

-  Không vắng mặt liên tục từ 12 tháng trở lên (Trong vòng 12 tháng thì cần trở về địa phương, có báo với địa phương về việc mình có trở về, sau đó có thể đi tiếp).

2. Cách để không xóa hộ khẩu khi bán nhà

Cụ thể, điểm g và h khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú 2020 quy định:

“Điều 24. Xóa đăng ký thường trú

1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú:

.........

g) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

h) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;”

Như vậy, với trường hợp người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình (nhà của mình) mà bán đi thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú ngay nếu chủ nhà mới không đồng ý cho giữ lại hộ khẩu tại nhà đã bán hoặc chưa đăng ký thường trú ở chỗ ở mới trong vòng 12 tháng.

Trong trường hợp này công dân có thể thực hiện những cách sau để không bị xóa hộ khẩu:

- Đối với trường hợp điểm g thì công dân có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau:

+ Trong vòng 12 tháng sau khi bán nhà thì thực hiện đăng ký thường trú tại chỗ ở mới.

+ Thỏa thuận với chủ sở hữu mới của ngôi nhà cho chủ nhà cũ thuê, mượn hoặc ở nhờ đồng thời, cho phép người chủ cũ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

- Đối với trường hợp điểm h: Thỏa thuận với chủ sở hữu mới của ngôi nhà, cho phép người chủ cũ giữ đăng ký thường trú tại địa chỉ đó sau khi bán nhà.

Như vậy, việc người bán nhà đăng ký thường trú tại nhà đã bán phụ thuộc rất nhiều vào quyền của người chủ mới.

3. Đã đăng ký thường trú ở nhà thuê, trọ nhưng chuyển đi nơi khác

Theo điểm e khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú:

“Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản này”

Trường hợp này được hiểu là công dân đã đăng ký thường trú ở nhà thuê, trọ nhưng sau đó chấm dứt việc thuê nên dẫn đến việc có thể sẽ bị xóa hộ khẩu.

Như vậy, công dần cần thực hiện việc đăng ký thường trú ở nơi ở mới trong vòng 12 tháng để không bị xóa hộ khẩu.

Trung Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 23,170

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn