Tiêu chuẩn để trở thành Chủ tịch UBND cấp xã

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Quý Nguyễn
19/02/2021 09:51 AM

Chủ tịch UBND cấp xã (sau đây gọi là chủ tịch xã) là cán bộ chuyên trách lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã, tiêu chuẩn để trở thành Chủ tịch xã được quy định tại Quyết định 04/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.

tiêu chuẩn trở thành chủ tịch xã

**Tiêu chuẩn chung để được làm Chủ tịch xã

- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có năng lực tổ chức vận động nhân dân thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

- Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, công tâm thạo việc, tận tuỵ với dân. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức kỷ luật trong công tác.

Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lỗi của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

**Tiêu chuẩn cụ thể để được làm Chủ tịch xã

- Tuổi đời: Do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương nhưng tuổi tham gia lần đầu phải đảm bảo làm việc ít nhất hai nhiệm kỳ.

- Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Chính trị: Có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên đối với khu vực đồng bằng; khu vực miền núi phải được bồi dưỡng lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên.

- Chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Ở khu vực đồng bằng, có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên.

+ Với miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên.

+ Ngành chuyên môn phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng loại hình đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

+ Đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, quản lý kinh tế.

Tham khảo tiêu chí cụ thể tại một số tỉnh thành phố sau đây:

- Tỉnh Quảng Nam

+ Quyết định 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/06/2020

+ Quyết định 10/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020

- Tỉnh Lào Cai: Quyết định 29/2020/QĐ-UBND ngày 13/10/2020.

- Tỉnh Bắc Kạn: Quyết định 13/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020

- Tỉnh Lai Châu: Quyết định 17/2014/QĐ-UBND ngày 15/7/2014

>>> Xem thêm: Người có trình độ trung cấp lý luận chính trị có được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã không?

Người có trình độ sơ cấp lý luận chính trị thì có thể được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã không?

Quý Nguyễn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 31,116

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn