03 đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
09/11/2020 09:29 AM

Khi thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng, các đối tượng sau đây có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm bắt buộc theo quy định tại Điều 4 Nghị định 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ:

bảo hiểm bắt buộc lĩnh vực xây dựng

Những đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư, xây dựng (Ảnh minh họa)

(1) Chủ đầu tư hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng:

Trừ các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước thì Chủ đầu tư hoặc nhà thầu phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình sau:

+ Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có):

Phụ lục II

+ Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III Nghị định 18/2015/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có):

Phụ lục II và III

+ Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

(2) Nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

(3) Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Quý Nguyễn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,777

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn