Tiêu chuẩn để nữ giới tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2021

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
05/11/2020 16:43 PM

Để được tuyển chọn tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021, công dân nữ phải đáp ứng được những tiêu chuẩn nhất định theo quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn để nữ giới tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2021

Hiện nay, công dân nữ có thể được tuyển chọn tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu. Riêng trường hợp tham gia phục vụ trong ngạch dự bị phải có ngành, nghề chuyên môn phù hợp.

Nhưng để được tuyển chọn tham gia thực hiện  nghĩa vụ quân sự, công dân nữ phải đáp ứng được những  tiêu chuẩn dưới đây:

Về tuổi đời: Trong độ tuổi gọi nhập ngũ theo quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.

"Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi."

Về chính trị:

- Đáp ứng những tiêu chuẩn chính trị về tuyển chọn công dân vào  phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thông tư liên tịch 50/2016/TTLT-BCA ngày 15/4/2016.

- Trường hợp tuyển chọn vào cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Về sức khỏe:

- Có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/06/2016.

- Trường hợp được tuyển chọn vào cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Không thuộc trường hợp có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy; nhiễm HIV, AIDS thì không được tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Về văn hóa:

- Có  trình độ văn hóa lớp 8 trở lên;

Hoặc trình độ văn hóa lớp 7 đối với các địa phương khó khăn đã có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc tuyển chọn công dân có trình độ lớp 7.

- Trường hợp ở xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều  kiện kinh tế- xã hội khó khăn; đồng bào dân tộc thiểu  số dưới 10.000 người thì yêu cầu phải có trình độ văn hóa cấp tiểu học.

Như vậy, nếu công dân nữ đáp ứng được những tiêu chuẩn nêu trên thì có thể đăng ký với ban chỉ huy quân sự xã/phường nơi cư trú để có thể tham gia tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu như quân đội có nhu cầu. Thêm vào đó, thời gian lập danh sách công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự là tháng một hàng năm.

Căn cứ pháp lý:

- Điều 6, 7 Luật nghĩa vụ quân sự 2015.

- Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 4/10/2018.

Trung Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 47,083

Bài viết về

lĩnh vực Quốc phòng - An ninh

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn