Hướng dẫn hỗ trợ một số đối tượng tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
24/08/2020 10:06 AM

Tại Nghị quyết 118/NQ-CP ngày 10/8/2020 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020, Chính phủ đồng ý sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các đối tượng được quy định tại Khoản 4 và 5 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho một số đối tượng

Hướng dẫn hỗ trợ một số đối tượng tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014

Cụ thể, về hỗ trợ người lao động do tinh giản biên chế thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4 và 5 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP):

Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính về việc sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các đối tượng được quy định tại Khoản 4 và 5 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP) cho đến khi Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước có hiệu lực thi hành.

- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể và quyết định cấp kinh phí từ Quỹ để thực hiện.

- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp trong quá trình xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP và Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước để quy định về nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các quy định của pháp luật.

Các đối tượng được quy định tại Khoản 4 và 5 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP) gồm có:

"Điều 6. Các trường hợp tinh giản biên chế

...

4. Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu dôi dư do thực hiện cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của các nông, lâm trường quốc doanh dôi dư do sắp xếp lại theo quy định của Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

5. Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia quản lý hoặc đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước mà dôi dư do cơ cấu lại doanh nghiệp đó.

..."

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,762

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn