Ai thích ăn ốc nên biết điều này để tránh bị phạt tiền, ngồi tù

12/02/2020 15:20 PM

Họ ốc anh vũ (tất cả các loài) - Nautilidae, ốc đụn cái - Tectus niloticus, ốc đụn đực - Tectus pyramis, ốc mút vệt nâu - Cremnoconchus messageri, ốc sứ mắt trĩ - Cypraea argus, ốc tù và - Charonia tritonis, ốc xà cừ - Turbo marmoratus thuộc nhóm I danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP.

Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

ốc xà cừ

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Bởi vậy, người nào khai thác, mua bán… những loại ốc nêu trên, tùy vào mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP, đối với trường hợp khai thác trái phép loài thủy sản thuộc Nhóm I của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng nếu khối lượng thủy sản dưới 10 kg;

- Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu khối lượng thủy sản từ 10 kg đến dưới 20 kg;

- Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng nếu khối lượng thủy sản từ 20 kg đến dưới 50 kg;

- Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng nếu khối lượng thủy sản từ 50 kg đến dưới 100 kg;

- Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng nếu khối lượng thủy sản từ 100 kg trở lên.

Đồng thời, đối với trường hợp thu gom, mua bán, lưu giữ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển trái phép thủy sản, sản phẩm thủy sản và bộ phận của loài thủy sản có tên trong nhóm I của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng nếu khối lượng thủy sản dưới 10 kg;

- Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu khối lượng thủy sản từ 10 kg đến dưới 20 kg;

- Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng nếu khối lượng thủy sản từ 20 kg đến dưới 50 kg;

- Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng nếu khối lượng thủy sản từ 50 kg đến dưới 100 kg;

- Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 80 triệu đồng nếu khối lượng thủy sản từ 100 kg đến dưới 500 kg;

- Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng nếu khối lượng thủy sản từ 500 kg trở lên.

Nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản (theo Điều 242 Bộ luật hình sự).

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,167

Bài viết về

lĩnh vực Vi phạm hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn