Tổng hợp những văn bản quan trọng mà Đảng viên phải biết

14/01/2020 16:21 PM

Nhằm giúp Đảng viên nắm bắt được Điều lệ, Quy định, Hướng dẫn của Đảng Cộng sản Việt Nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; nay, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp qua những văn bản quan trọng mà Đảng viên phải biết.

File word văn bản quan trọng mà Đảng viên phải biết

văn bản của Đảng

1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011, ban hành ngày 19/01/2011.

2. Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

3. Quy định 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 thi hành Chương VII và VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

4. Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/9/2016 về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,686

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn