Hướng dẫn kê khai thuế khi điều chỉnh giá dịch vụ

29/10/2019 16:21 PM

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4294/TCT-KK ngày 23/10/2019 gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội về kê khai thuế khi điều chỉnh giá dịch vụ.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ tiết a khoản 2 Điều 16, Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Căn cứ Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ điểm 1.5 khoản 1 Điều 79, tiết b khoản 1 Điều 81 Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp công ty TNHH Liên Thái Bình (Công ty) có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh cho khách hàng là Công ty TNHH Savills Việt Nam. Công ty đã hoàn thành việc cung cấp dịch vụ và lập hóa đơn cho dịch vụ vệ sinh của tháng 4, tháng 5/2018, đã kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Tuy nhiên đến tháng 4/2019, hai bên đồng ý giảm giá dịch vụ và thỏa thuận lập hóa đơn điều chỉnh giảm phí dịch vụ thì Tổng cục Thuế thống nhất với phương án 2 của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại Công văn 55143/CT-TTHT ngày 15/07/2019.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 4294/TCT-KK ngày 23/10/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,776

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn