Bị xử phạt nếu thông báo kết quả thử việc không đúng thời hạn

05/08/2019 09:40 AM

Thông thường khi người lao động thử việc tại Công ty thì vào ngày cuối cùng của thời gian thử việc Công ty mới thông báo kết quả thử việc để xác định có được hay không được ký hợp đồng lao động chính thức.

thử việc

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Tuy nhiên, nhiều trường hợp Công ty làm như trên là sai quy định của pháp luật; bởi vậy, hôm nay, tại bài viết này tác giả sẽ làm rõ về vấn đề nêu trên để mọi người được biết và thực hiện đúng.

Tại Điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động quy định như sau:

- Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc 60 ngày và 30 ngày theo Khoản 1 và 2 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.

- Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc 06 ngày theo Khoản 3 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.

Như vậy, không phải lúc nào thông báo kết quả thử việc vào ngày cuối cùng là đúng mà còn tùy vào tính chất và thời gian thử việc của công việc đó.

Trong trường hợp doanh nghiệp không thông báo kết quả thử việc đúng thời hạn theo quy định nêu trên sẽ bị xử phạt theo Điểm b Khoản 1 Điều 6 Nghị định 95/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 88/2015/NĐ-CP).

Điều 6. Vi phạm quy định về thử việc

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

b) Không thông báo kết quả công việc người lao động đã làm thử theo quy định của pháp luật.

Hân Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 15,128

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn