Lương tháng 01/2019 của NLĐ được trả trước hay sau Tết Âm lịch?

21/01/2019 15:38 PM

Đây là thắc mắc của anh Nguyễn Ngọc Long (Email: Ngoclong***@gmail.com).

Văn bản hợp nhất Thông tư 23 và 47 về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động

Tiền lương

Cụ thể, anh Long thắc mắc như sau: “Khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định người lao động (NLĐ) hưởng lương tháng được trả tháng một lần hoặc nửa tháng một lần và được trả ngay trong tháng mà NLĐ làm việc. Như vậy, doanh nghiệp phải trả lương tháng 01/2019 cho NLĐ trước Tết Âm lịch 2019 (vì ngày 31/01/2019 NLĐ vẫn chưa nghỉ Tết Âm lịch) có đúng hay không?”

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2015 thì doanh nghiệp buộc phải trả lương ngay trong tháng mà NLĐ làm việc (như anh đã trình bày). Tuy nhiên, quy định này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm b Khoản 4 Điều 14 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016), và hiện hành áp dụng quy định “NLĐ hưởng lương tháng được trả tháng một lần hoặc nửa tháng một lần và được trả vào thời điểm trả lương”.

Đồng thời, Khoản 2 Điều 5 Thông tư 23/2015 quy định: “Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì không bắt buộc doanh nghiệp phải trả lương cho NLĐ ngay trong tháng mà NLĐ làm việc mà dựa vào thỏa thuận của NLĐ với doanh nghiệp. Như vậy, tiền lương tháng 01/2019 của NLĐ được trả trước hay sau Tết Âm lịch 2019 là phụ thuộc vào từng doanh nghiệp (do NLĐ và doanh nghiệp thỏa thuận, ấn định trước đó).

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,978

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn