Yêu cầu về lý lịch để được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam

19/09/2018 15:20 PM

Chị Nguyễn Thị Bích T (nguyenthibicht***@gmail.com) thắc mắc: “Ông ngoại tôi từng bị ở tù về tội trộm cắp tài sản, giờ ông ngoại đã mất, vậy tôi có được kết nạp và Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Cho tôi biết điều kiện về lý lịch để được kết nạp vào Đảng như thế nào? Tôi cảm ơn?”.

Hướng dẫn xét lý lịch để kết nạp Đảng (mới nhất)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

- Căn cứ vào Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/9/2016 về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì những người cần thẩm tra về lý lịch gồm: Người vào Đảng; cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân, vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

- Đồng thời, nội dung thẩm tra, xác minh bao gồm:

+ Đối với người vào Đảng: làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

+ Đối với người thân: làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Như vậy, nếu ông ngoại của chị Nguyễn Thị Bích T từng bị ở tù về tội trộm cắp tài sản thì không ảnh hưởng đến lý lịch để vào Đảng của chị.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,798

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn