Đã cho nghỉ việc theo ý nguyện mà vẫn đi làm: Tính lương thế nào?

26/02/2018 14:25 PM

Trường hợp người lao động (NLĐ) xin nghỉ việc và đã được công ty đồng ý nhưng đến ngày nghỉ theo đơn mà vẫn tiếp tục đi làm thì xử lý như thế nào?

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012, NLĐ xin thôi việc phải đáp ứng các quy định sau đây về trường hợp báo trước:

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Trong trường hợp này khi người sử dụng lao động (NSDLĐ) đã đồng ý cho NLĐ nghỉ việc theo đơn xin thôi việc của họ nhưng đến ngày nghỉ việc mà NLĐ vẫn đi làm thì phải xử lý như thế nào?

Trong trường hợp này, Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

Điều 40. Huỷ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Mỗi bên đều có quyền huỷ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước khi hết thời hạn báo trước nhưng phải thông báo bằng văn bản và phải được bên kia đồng ý.

Như vậy, nếu đến trước ngày nghỉ việc theo đơn mà NLĐ có văn bản xin chấm dứt việc thôi việc và được NSDLĐ đồng ý thì hợp đồng lao động vẫn tiếp tục theo như ban đầu. Nhưng trong trường hợp NLĐ không có thông báo gì mà vẫn tiếp tục tự ý đi làm thì NSDLĐ có thể  yêu cầu NLĐ thực hiện theo đúng đơn xin thôi việc của họ, hoặc thỏa thuận để chấp nhận việc làm quá thời gian đó.

Trong trường hợp này, nếu NSDLĐ không đồng ý với việc NLĐ tiếp tục đi làm sau khi đã qua thời gian nghỉ việc mà họ vẫn tiếp tục đi làm thì NSDLĐ không phải trả thêm bất kỳ khoản tiền công nào cho việc họ tự ý đi làm này.

Hân Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,500

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn