Diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa

17/01/2017 14:05 PM

Gia đình bà Nguyễn Thị Quyết (Thái Nguyên) có 200m2 (10m x 20m) đất trồng lúa đã được cấp sổ đỏ, quy hoạch sử dụng đất là đất ở. Nay bà Quyết muốn bán 100m2 (5m x 20m) cho hộ khác, nhưng địa phương không giải quyết vì không đủ điều kiện.

Bà Quyết có tham khảo Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 8/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên thì thấy thửa đất của bà vẫn được phép tách thửa. Bà Quyết hỏi, trường hợp của gia đình bà như nào là đúng?

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên trả lời vấn đề này như sau:

Theo câu hỏi bà Quyết nêu, bà muốn tách diện tích 100m2 để bán trong thửa đất trồng lúa có diện tích 200m2 thì phải đảm bảo nguyên tắc tách thửa đất quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 8/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên, cụ thể: “ Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất quy định tại Điều 7 và Điều 8 của quy định này áp dụng đối với cả thửa đất mới được tách và thửa đất còn lại sau khi tách, không tính phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình công cộng”.

Trường hợp bà hỏi được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND, cụ thể: Diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách bằng hoặc lớn hơn 150m2/thửa. Vì vậy, nếu bà muốn tách diện tích 100m2 đất nông nghiệp nêu trên là không đủ điều kiện.

Trường hợp nếu bà tách thửa đồng thời với chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp thì phải bảo đảm quy định tại tại điểm b Khoản 2 và Khoản 4 Điều 8 của Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,699

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn