Chính sách mới >> Tài chính 01/11/2019 15:16 PM

Hướng dẫn thanh toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

01/11/2019 15:16 PM

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 16/2019/TT-NHNN quy định về phát hành tín phiếu, trong đó hướng dẫn cụ thể về thanh toán tín phiếu NHNN.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

- Trường hợp Tổ chức tín dụng (TCTD) thanh toán tiền mua:

+ Đối với tín phiếu NHNN phát hành theo phương thức đấu thầu: TCTD thanh toán số tiền mua theo quy định của NHNN về nghiệp vụ thị trường mở. (Hiện hành đang thực hiện theo Quy trình nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu NHNN).

+ Đối với tín phiếu NHNN phát hành theo phương thức bắt buộc: TCTD phải chuyển tiền mua vào tài khoản theo chỉ định của NHNN trong ngày thanh toán và đảm bảo ghi đầy đủ thông tin trên lệnh chuyển tiền.

So với quy định hiện hành, Thông tư 16/2019/TT-NHNN đã có những quy định chi tiết, rõ ràng hơn trong vấn đề thanh toán của TCTD khi mua tín phiếu.

- Trường hợp NHNN thanh toán khi tín phiếu đến hạn:

+ Vào ngày tín phiếu NHNN đến hạn thanh toán, NHNN thực hiện thanh toán số tiền bằng mệnh giá tín phiếu NHNN cho tổ chức tín dụng.

+ Nếu ngày tín phiếu NHNN đến hạn thanh toán là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì việc thanh toán tín phiếu NHNN được thực hiện vào ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày nghỉ đó.

Thông tư 16/2019/TT-NHNN chính thức có hiệu lực kể từ ngày 09/12/2019.

Thúy Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,986

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn