Một số lưu ý khi triển khai VNACCS/VCIS

01/04/2014 09:36 AM

So với thủ tục hải quan điện tử hiện hành, thủ tục hải quan điện tử được áp dụng trên Hệ thống VNACCS/VCIS có nhiều điểm khác biệt, đòi hỏi các DN phải nắm vững để khai báo được chính xác trên hệ thống. Tại hội nghị DN do Cục Hải quan Hà Nội tổ chức mới đây, cơ quan Hải quan đã đưa ra nhiều điểm DN cần lưu ý khi thực hiện VNACCS/VCIS.


Công chức Chi cục Hải quan Gia Thụy (Hải quan Hà Nội) hướng dẫn thủ tục hải quan cho DN. Ảnh: N.Linh.

Theo Phó trưởng Phòng Giám sát quản lý về hải quan (Hải quan Hà Nội) Nguyễn Thị Chung Thủy, khi thực hiện VNACCS/VCIS, DN cần lưu ý một số điểm như: Giới hạn mặt hàng trên tờ khai; trị giá tính thuế; tỷ giá tính thuế; thuế suất; Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn/giảm/không chịu thuế; Trường hợp hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng…

Cụ thể, mỗi tờ khai được khai tối đa 50 mặt hàng, trường hợp một lô hàng có trên 50 mặt hàng, người khai sẽ phải thực hiện khai báo trên nhiều tờ khai, các tờ khai của cùng một lô hàng được liên kết với nhau dựa trên số nhánh của tờ khai.

Lưu ý về vấn đề trị giá tính thuế, bà Thủy cho biết, hệ thống sẽ tự động tính toán trị giá tính thuế cho từng dòng hàng đối với các lô hàng đủ điều kiện áp dụng phương pháp trị giá giao dịch, người khai hải quan khai báo tổng trị giá hóa đơn, tổng hệ số phân bổ trị giá, trị giá hóa đơn của từng dòng hàng, các khoản điều chỉnh, tổng hệ số phân bổ các khoản điều chỉnh. Trên cơ sở đó, hệ thống sẽ tự động phân bổ các khoản điều chỉnh và tự động tính trị giá tính thuế cho từng dòng hàng.

Tuy nhiên, hệ thống sẽ không tự động phân bổ, tính toán trị giá tính thuế đối với các lô hàng đủ điều kiện áp dụng phương pháp trị giá giao dịch nhưng ngoài I (phí bảo hiểm) và F (phí vận tải), còn có trên 5 khoản điều chỉnh khác hoặc việc phân bổ các khoản điều chỉnh không theo tỷ lệ trị giá. Đối với các trường hợp này, người khai hải quan khai báo, tính toán trị giá tính thuế của từng dòng hàng tại tờ khai trị giá riêng, sau đó điền kết quả vào ô “trị giá tính thuế” của từng dòng hàng.

Liên quan đến tỷ giá tính thuế trên VNACCS/VCIS, khi người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ khai thông tin nhập khẩu IDA, hệ thống sẽ áp dụng tỷ giá tại ngày thực hiện nghiệp vụ này để tự động tính thuế.

Trường hợp người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ khai thông tin nhập khẩu IDA và đăng ký tờ khai IDC trong cùng ngày hoặc khác ngày có tỷ giá giống nhau thì hệ thống tự động giữ nguyên tỷ giá tính thuế;

Trường hợp người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ đăng ký tờ khai IDC (được tính là thời điểm người khai hải quan ấn nút “Gửi” tại màn hình IDC) tại ngày có tỷ giá khác với tỷ giá tại ngày khai thông tin nhập khẩu IDA thì hệ thống sẽ báo lỗi. Khi đó, người khai hải quan dùng nghiệp vụ IDB gọi màn hình IDA để khai báo lại - thực chất là chỉ cần gọi IDA và gửi luôn thì hệ thống sẽ tự động cập nhật lại tỷ giá theo ngày đăng ký tờ khai.

Về thuế suất, khi người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ khai thông tin nhập khẩu IDA, hệ thống sẽ lấy thuế suất tại ngày dự kiến khai báo IDC để tự động điền vào ô thuế suất.

Trường hợp thuế suất tại ngày IDC dự kiến khác thuế suất tại ngày IDC, thì khi người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ đăng ký tờ khai IDC hệ thống sẽ báo lỗi, khi đó, người khai hải quan dùng nghiệp vụ IDB  gọi bản IDA để khai báo lại - thực chất là chỉ cần gọi IDA và gửi luôn thì hệ thống sẽ tự động cập nhật lại thuế suất theo ngày đăng ký tờ khai IDC.

Trường hợp người khai hải quan nhập mức thuế suất thủ công thì hệ thống xuất ra chữ “M” bên cạnh ô thuế suất.

Về xác định trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn/giảm/không chịu thuế, việc xác định hàng hóa thuộc đối tượng được miễn thuế NK không căn cứ vào Bảng mã miễn thuế, mà phải thực hiện theo các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan. Chỉ sau khi đã xác định được hàng hóa thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu mới áp mã dùng trong VNACCS theo Bảng mã miễn thuế và nhập mã miễn thuế vào chỉ tiêu tương ứng trên màn hình đăng ký khai báo nhập khẩu (IDA).

Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế NK thuộc diện phải đăng ký danh mục miễn thuế (DMMT) trên Hệ thống VNACCS (nghiệp vụ TEA) thì phải nhập đủ cả mã miễn thuế và số DMMT, số thứ tự dòng hàng trong DMMT đã đăng ký trên VNACCS. Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế NK thuộc diện phải đăng ký DMMT nhưng đăng ký thủ công ngoài VNACCS thì phải nhập mã miễn thuế và ghi số DMMT vào phần ghi chú.

Về thời hạn nộp thuế, trường hợp cùng một mặt hàng nhưng các sắc thuế có thời hạn nộp thuế khác nhau, hệ thống sẽ tự động xuất ra các chứng từ ghi số thuế phải thu tương ứng với từng thời hạn nộp thuế.

Trường hợp người khai làm thủ tục NK nhiều mặt hàng nhưng các mặt hàng có thời hạn nộp thuế khác nhau, người khai sẽ phải khai trên các tờ khai khác nhau tương ứng với từng thời hạn nộp thuế.

Ngoài ra, các DN cũng cần lưu ý về 10 chỉ tiêu không được sửa chữa trên tờ khai như: Số tờ khai; Mã loại hình; Mã phân loại hàng hóa; Mã hiệu phương thức vận chuyển; Cơ quan hải quan; Ngày khai báo dự kiến: không được sửa trong trường hợp không đúng đối tượng khai; Mã người nhập khẩu; Tên người nhập khẩu; Mã đại lý hải quan; Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến. 

Ngọc Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,895

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn