Quy định về chuyển vốn đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

13/03/2014 15:26 PM

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 05/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) tại Việt Nam. Theo đó, nhà đầu tư gián tiếp không chuyển đổi tài khoản FII đúng quy định sẽ không được phép đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.


Nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài phải chuyển đổi tài khoản vốn theo quy định mới, nếu không sẽ bị dừng hoạt động

Thông tư mới ban hành có hiệu lực từ ngày 28/4 tới. Theo đó, mọi hoạt động đầu tư FII tại Việt Nam đều phải thực hiện bằng tiền đồng. Các giao dịch liên quan đến hoạt động FII tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua một tài khoản vốn gián tiếp mở tại một ngân hàng được phép.

Nhà đầu tư có nhu cầu chuyển vốn, lợi nhuận và các khoản thu hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư FII ra nước ngoài được sử dụng tiền đồng trên tài khoản vốn FDII để mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép và chuyển ra nước ngoài.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đang thực hiện đầu tư FII tại Việt Nam dưới hình thức mua cổ phần hoặc góp vốn trong DN Việt Nam chuyển đổi sang hình thức đầu tư trực tiếp (tham gia quản lý, điều hành DN), việc chuyển đổi tài khoản được thực hiện như sau:

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không đầu tư gián tiếp tại Việt Nam nữa mà chỉ đầu tư trực tiếp thì phải đóng tài khoản đầu tư gián tiếp, mở tài khoản đầu tư trực tiếp. Số dư từ tài khoản đầu tư gián tiếp sẽ được chuyển sang tài khoản trực tiếp.

Trường hợp nhà đầu tư chuyển sang đầu tư trực tiếp, song vẫn duy trì đầu tư gián tiếp thì tài khoản đầu tư gián tiếp được duy trì, đồng thời nhà đầu tư phải mở tài khoản đầu tư trực tiếp khác.

Trong vòng 90 ngày kể từ khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện chuyển đổi tài khoản vốn đầu tư gián tiếp trong 5 trường hợp cụ thể.

Thứ nhất là trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam.

Thứ hai, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã mở tài khoản góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam, đồng thời có số dư đồng Việt Nam trên tài khoản chuyên dùng không kỳ hạn bằng tiền đồng của công ty chứng khoán mở tại ngân hàng được phép.

Thứ ba là trường hợp nhà đầu tư trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chưa mở tài khoản góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam và có số dư đồng Việt Nam trên tài khoản chuyên dùng không kỳ hạn bằng tiền đồng của công ty chứng khoán mở tại ngân hàng được phép.

Thứ tư là trường hợp nhà đầu tư trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã mở tài khoản góp vốn, mua cổ phần bằng tiền đồng và có số dư ngoại tệ trên tài khoản chuyên dùng không kỳ hạn bằng ngoại tệ của công ty chứng khoán mở tại ngân hàng được phép.

Thứ năm là trường hợp nhà đầu tư trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chưa mở tài khoản góp vốn, mua cổ phần bằng tiền đồng và có số dư ngoại tệ trên tài khoản chuyên dùng không kỳ hạn bằng ngoại tệ của công ty chứng khoán mở tại ngân hàng được phép.

Trong trường hợp không tiếp tục thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam, nhà đầu tư được phép chuyển số dư tiền đồng của mình trên tài khoản FII cho mục đích hợp pháp khác tại Việt Nam hoặc được mua ngoại tệ để chuyển về nước.

Sau 90 ngày kể từ khi Thông tư có hiệu lực thi hành, nhà đầu tư không chuyển đổi tài khoản vốn đầu tư FII theo quy định sẽ không được thực hiện hoạt động đầu tư FII tại Việt Nam thông qua hoạt động góp vốn, mua cổ phần, tài khoản chuyên dùng không kỳ hạn bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam của công ty chứng khoán mở tại ngân hàng được phép.

Thùy Liên

Theo Báo Đầu tư

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,238

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn