Thêm 01 dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
17/04/2024 12:25 PM

Cho tôi hỏi đã có dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất chưa? - Ngọc Yến (Trà Vinh)

Thêm 01 dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Thêm 01 dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (Hình từ Internet)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (gọi tắt là dự thảo Nghị định).

Thêm 01 dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 

Theo Điều 1 dự thảo Nghị định thì phạm vi điều chỉnh của dự thảo như sau:

- Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, gồm:

+ Khoản 3 Điều 46 về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư;

+ Khoản 5 Điều 62 về phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu;

+ Khoản 2 Điều 73 về nội dung hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh;

+ Khoản 4 Điều 88 về xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư;

+ Khoản 2 Điều 96 về quy định chuyển tiếp.

- Bảo đảm cạnh tranh trong lựa chọn nhà đầu tư; ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư; chi phí lựa chọn nhà đầu tư; phương thức lựa chọn nhà đầu tư, quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án áp dụng đấu thầu rộng rãi theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ; chi phí, lộ trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư qua mạng; cơ sở dữ liệu quốc gia về lựa chọn nhà đầu tư; trường hợp không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định tương ứng tại Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

- Điều kiện về năng lực, kinh nghiệm của thành viên tổ chuyên gia, tổ thẩm định; kết nối, chia sẻ thông tin giữa Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với các hệ thống thông tin khác; kỹ thuật đấu thầu qua mạng phù hợp với tính năng và sự phát triển của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; xử lý vi phạm trong hoạt động đấu thầu thực hiện theo quy định tương ứng tại Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

- Các biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, gồm:

+ Công bố thông tin dự án đầu tư kinh doanh đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

+ Triển khai thực hiện dự án đầu tư kinh doanh.

Theo dự kiến hiệu lực thi hành thì kể từ ngày dự thảo Nghị định (trường hợp đã được thông qua) có hiệu lực thi hành, các Nghị định sau đây hết hiệu lực thi hành:

- Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu 2013 về lựa chọn nhà đầu tư;

- Điều 108 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020;

- Điều 89 Nghị định 35/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020.

Xem thêm dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,458

Bài viết về

lĩnh vực Đấu thầu

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn