Tổng hợp câu hỏi kèm đáp án Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến Gửi niềm tin trao kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
25/11/2023 09:56 AM

Cho tôi hỏi các đáp án của câu hỏi Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến Gửi niềm tin trao kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam như thế nào? - Thế Minh (Bình Dương)

Tổng hợp câu hỏi kèm đáp án Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến Gửi niềm tin trao kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Tổng hợp câu hỏi kèm đáp án Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến Gửi niềm tin trao kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tổng hợp câu hỏi kèm đáp án Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến Gửi niềm tin trao kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sau đây là tổng hợp câu hỏi kèm đáp án Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến Gửi niềm tin trao kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam:

Câu 1. Đâu là các mô hình tiêu biểu thuộc công tác nữ công công đoàn?

A. Mô hình “Sức khỏe của bạn”.

B. Mô hình “Lễ cưới tập thể”

C. Mô hình “Phòng vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”, “ Trại hè cho con công nhân, lao động”

D. Cả 3 phương án trên đều đúng

Câu 2. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỉ lệ nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là bao nhiêu?

A. 85%

B. 90%

C. 92%

Câu 3. Phong trào nào sau đây là phong trào thi đua nòng cốt của tổ chức công đoàn?

A. “Giỏi việc nước đảm, đảm việc nhà

B. “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

C. Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”

Câu 4. Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là phần thưởng cao quý của tổ chức Công đoàn Việt Nam tôn vinh cho đối tượng nào?

A. Công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất

B. Cán bộ công đoàn

C. Người sử dụng lao động

Câu 5. Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là phần thưởng cao quý của tổ chức Công đoàn Việt Nam tôn vinh cho đối tượng nào?

A. Cán bộ công đoàn

B. Đoàn viên công đoàn

C. Người sử dụng lao động

Câu 6. Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức vào năm nào?

A. Năm 2019

B. Năm 2020

C. Năm 2021

Câu 7. Chương trình “01 triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động năm nào?

A. Năm 2020

B. Năm 2021

C. Năm 2022.

D. Năm 2023

Câu 8. Chương trình Tết Sum vầy được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?

A. Năm 2011

B. Năm 2012

C. Năm 2013

D. Năm 2014

Câu 9. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động năm nào?

A. Năm 2004.

B. Năm 2005.

C. Năm 2006.

Câu 10. Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” được ban hành năm nào?

A. Năm 2014.

B. Năm 2015.

C. Năm 2016.

Câu 11. Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành vào thời gian nào?

A. Năm 2005

B. Năm 2006

C. Năm 2007

D. Năm 2008

Câu 12. Nghị quyết 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành vào thời gian nào?

A. Ngày 28/7/2019

B. Ngày 01/5/2020

C. Ngày 12/6/2021

D. Ngày 20/10/2022

Câu 13. Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy Tháng 5 hằng năm là Tháng Công nhân từ năm nào?

A. 2010

B. 2011

C. 2012

D. 2013

Câu 14. Văn bản pháp luật nào sau đây đang được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì soạn thảo?

A. Bộ Luật Lao động năm 2019

B. Luật Công đoàn năm 2012

C. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

D. Luật Việc làm năm 2013

Câu 15. Văn bản pháp luật nào sau đây liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đang được xem xét sửa đổi, bổ sung?

A. Bộ Luật Lao động năm 2019

B. Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015

C. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

D. Luật Việc làm năm 2013

Câu 16. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam có bao nhiêu đại biểu tham dự?

A. 1.100 đại biểu tham dự, số lượng nhiều nhất qua 12 kỳ Đại hội

B. 1.000 đại biểu tham dự

C. 980 đại biểu tham dự

Câu 17. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong bối như thế nào?

A. Tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh, phức tạp hơn so với dự báo.

B. Đại dịch Covid-19 bùng phát gây nên sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu.

C. Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

D. Cả 3 phương án trên đều đúng.

Câu 18. Phương châm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

B. “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”.

C. “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết – Sáng tạo”.

D. “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Khát vọng - Phát triển”.

Câu 19. Chủ đề báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. Đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện.

B. Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

C. Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước.

D. Ba mệnh đề trên cấu thành mục tiêu chung của Đại hội

Câu 20. Một trong những điểm mới về nội dung của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. Tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề trước Đại hội

B. Bầu Ban Chấp hành bằng biểu quyết giơ tay

C. Sử dụng công nghệ trong chương trình nghệ thuật

Câu 21. Chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2023-2028, cả nước có bao nhiêu đoàn viên công đoàn?

A. Cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn.

B. Cả nước có 14 triệu đoàn viên công đoàn.

C. Cả nước có 13 triệu đoàn viên công đoàn.

D. Cả nước có 12 triệu đoàn viên công đoàn.

Câu 22. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn

A. 85% trở lên.

B. 75% trở lên.

C. 80% trở lên.

D. 90% trở lên.

Câu 23. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp?

A. Ít nhất 65%.

B. Ít nhất 75%.

C. Ít nhất 70%.

D. Ít nhất 60%.

Câu 24. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra 3 khâu đột phá nào sau đây?

A. Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động.

B. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

C. Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

D. Cả 3 khâu đột phá trên đều đúng

* Lưu ý: Đáp án đúng là phần được tô đậm và in nghiêng.

2. Một số khẩu hiệu tuyên truyền tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 

Một số khẩu hiệu tuyên truyền tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 theo Hướng dẫn 117-HD/BTGTW năm 2023 như sau:

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

- Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!

- Cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

- Công nhân, viên chức, lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

- Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước!

- Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng; hệ thống chính trị và toàn xã hội!

- Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!

- Cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo!

- Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!

- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 63,729

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn