Tin vui: Công đoàn cơ sở được giữ lại 70% số thu đoàn phí công đoàn

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
07/11/2023 15:03 PM

Có phải công đoàn cơ sở được giữ lại số thu kinh phí công đoàn nhiều hơn trước đây? Tỷ lệ giữ lại đoàn phí công đoàn là bao nhiêu?

Công đoàn cơ sở được giữ lại 70% số thu đoàn phí công đoàn

Công đoàn cơ sở được giữ lại 70% số thu đoàn phí công đoàn (Hình từ internet)

Công đoàn cơ sở được giữ lại 70% số thu đoàn phí công đoàn

Ngày 16/10/2023, Tổng Liên đoàn ban hành Quyết định 8108/QĐ-TLĐ về việc phân phối đoàn phí công đoàn cho các cấp công đoàn.

Theo quy định mới, công đoàn cơ sở được sử dụng 70% số thu đoàn phí công đoàn; các công đoàn cấp trên được sử dụng 30% số thu đoàn phí công đoàn.

Quyết định này có hiệu lực từ niên độ tài chính năm 2023 và sửa đổi nội dung sử dụng số thu đoàn phí công đoàn quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định 4290/QĐ-TLĐ năm 2022.

Trước đây, tại khoản 1 Điều 5 Quyết định 4290/QĐ-TLĐ năm 2022 quy định: Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% số thu kinh phí công đoàn, 60% số thu đoàn phí công đoàn theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và 100% tổng số thu khác của đơn vị theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.

Như vậy, theo quy định mới đã tăng tỷ lệ giữ lại đoàn phí công đoàn lên thành 70% (thay vì 60%) cho công đoàn cơ sở.

Số thu đoàn phí công đoàn công đoàn cơ sở được giữ lại để làm gì?

Theo Quyết định 4290/QĐ-TLĐ, phân bổ nguồn thu đoàn phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng cho các khoản, mục chi sau:

- Chi lương, phụ cấp cán bộ công đoàn chuyên trách và phụ cấp cán bộ công đoàn tối đa 45% nguồn thu đoàn phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng. Trong trường hợp thiếu, công đoàn cơ sở phải xem xét giảm đối tượng, mức chi phụ cấp cán bộ công đoàn cho phù hợp với nguồn tài chính được phân bổ.

- Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn tối thiểu 40% nguồn thu đoàn phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng.

- Chi khác tối đa 15% nguồn thu đoàn phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng.

Như vậy, với việc được giữ lại thêm 10% số thu đoàn phí công đoàn thì công đoàn cơ sở sẽ có thêm nguồn tài chính để chăm lo đoàn viên công đoàn và các khoản mục chi vừa nêu. Đây là tin vui không chỉ với công đoàn cơ sở mà còn là với người lao động trong các doanh nghiệp.

Phương thức đóng đoàn phí công đoàn

- Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng trực tiếp hàng tháng cho tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn (theo phân cấp của công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn).

- Đoàn phí công đoàn thu qua lương hàng tháng (tiền mặt hoặc chuyển khoản) sau khi có ý kiến thỏa thuận của đoàn viên. Trong trường hợp này, số thu đoàn phí công đoàn phải có xác nhận của phòng kế toán đơn vị và có danh sách chi tiết đoàn viên đóng đoàn phí.

- Khuyến khích đoàn viên công đoàn, công đoàn cơ sở đổi mới phương thức thu, nộp đoàn phí công đoàn bằng công nghệ hiện đại (thu qua tài khoản cá nhân, qua thẻ ATM...) trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất giữa đoàn viên với công đoàn cơ sở và được công đoàn cấp trên trực tiếp đồng ý bằng văn bản.

Quản lý tiền đoàn phí: Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn được giao nhiệm vụ thu tiền đoàn phí do đoàn viên đóng phải mở sổ sách, ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời việc nộp tiền đoàn phí hàng tháng của đoàn viên theo danh sách đoàn viên của đơn vị; bảo quản, lưu trữ sổ thu đoàn phí theo đúng quy định của luật kế toán; tổng hợp báo cáo quyết toán thu, chi tài chính với công đoàn cấp trên. Việc phân phối, sử dụng, quản lý tiền đoàn phí thực hiện theo quy định của Tổng Liên đoàn. (Theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,620

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn