Quy định mới về ngạch công chức ngành Ngân hàng từ 01/01/2023

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
08/11/2022 10:10 AM

Xin hỏi hiện nay ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng được quy định như thế nào? - Ngọc Minh (Hà Nội)

Quy định mới về ngạch công chức ngành Ngân hàng từ 01/01/2023

Quy định mới về ngạch công chức ngành Ngân hàng từ 01/01/2023 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 31/10/2022, NHNN ban hành Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng.

1. Điểm mới về chức danh và mã số các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng

- Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng: Mã số 07.044;

- Kiểm soát viên chính ngân hàng: Mã số 07.045;

- Kiểm soát viên ngân hàng: Mã số 07.046;

- Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng: Mã số 07.048;

(So với Thông tư 12/2019/TT-NHNN thì công chức thủ kho, thủ quỹ được quy định thành 02 chức danh và có 2 mã số riêng như sau:

- Thủ kho ngân hàng: Mã số 07.048;

- Thủ quỹ ngân hàng: Mã số 06.034).

- Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ: Mã số 07.047 

(Ngạch công chức mới được bổ sung)

Ngoài ra, tại Thông tư 14/2022/TT-NHNN đã bỏ quy định đối với ngạch Kiểm ngân.

2. Quy định đối với ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ mới được bổ sung

- Chức trách: Là công chức chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng, thực hiện nhiệm vụ phục vụ cho công tác kho quỹ, được bố trí ở các vị trí việc làm tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.

- Nhiệm vụ:

+ Thực hiện việc giao nhận, kiểm đếm, phân loại, tuyển chọn, đóng gói, bốc xếp, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá;

+ Chịu trách nhiệm tài sản đối với tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong phạm vi được giao bảo quản, vận chuyển, bốc xếp, kiểm đếm, phân loại, tuyển chọn, đóng gói;

+ Theo dõi, ghi chép, cập nhật sổ sách, chứng từ tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và các sổ sách khác đầy đủ, rõ ràng, chính xác;

+ Chấp hành quy định kiểm kê tài sản cuối ngày, nhập kho tiền để bảo quản tài sản khi hết giờ làm việc hàng ngày;

+ Làm các báo cáo thống kê có liên quan khi được phân công;

+ Hướng dẫn khách hàng chấp hành đúng nội quy, quy định trong quá trình giao dịch và hướng dẫn khách hàng về nhận biết, thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định;

+ Phát hiện tiền giả, tiền nghi giả, tiền bị hủy hoại khi thực hiện nhiệm vụ được giao;

+ Kiểm tra tại chỗ các điều kiện đảm bảo an toàn cho việc xuất, nhập tài sản trong kho tiền và khi tổ chức bốc xếp, vận chuyển đi, đến theo lệnh của cấp có thẩm quyền khi được phân công;

+ Kiểm tra công tác an toàn kho tiền trong giờ làm việc; kiểm soát và giám sát những người được vào làm việc trong kho tiền; kiểm tra việc chấp hành quy định vào, ra kho tiền; được quyền kiểm tra, soát xét những người vào, ra kho tiền khi có nghi vấn;

+ Thực hiện các chỉ tiêu định mức về việc kiểm đếm, thu chi tiền.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Nắm vững chế độ, chính sách về quản lý tiền mặt và quản lý kho, quỹ của Ngân hàng Nhà nước;

+ Nắm vững quy định của Ngân hàng Nhà nước về thu đổi tiền rách nát, hư hỏng, không đủ tiêu chuẩn lưu thông;

+ Thông thạo việc phân loại tiền, phân biệt tiền thật, tiền giả; quy định, quy trình nghiệp vụ về kiểm, đếm, đóng gói, giao nhận tiền, thủ tục thu chi tiền mặt và bảo quản tiền mặt;

+ Hướng dẫn được khách hàng chấp hành đúng các thủ tục về lĩnh tiền, nộp tiền ở ngân hàng;

+ Sử dụng thông thạo máy kiểm đếm tiền và các công cụ hỗ trợ khác.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

3. Quy định chuyển tiếp đối với ngạch công chức ngạch Ngân hàng

- Công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng, ngạch Kiểm soát viên chính ngân hàng và ngạch Kiểm soát viên ngân hàng theo quy định của pháp luật từ trước ngày 01/01/2023 thì được xác định là đáp ứng quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn của ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng quy định tương ứng với ngạch công chức đã được bổ nhiệm.

- Đối với công chức hiện đang giữ ngạch Thủ kho ngân hàng hoặc ngạch Thủ quỹ ngân hàng theo quy định tại Thông tư 12/2019/TT-NHNN, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng thì được chuyển sang ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng quy định tại Điều 7 Thông tư 14/2022/TT-NHNN.

- Đối với công chức hiện đang giữ ngạch Kiểm ngân (mã số ngạch: 07.047) theo quy định tại Thông tư 12/2019/TT-NHNN được chuyển sang ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ (mã số ngạch: 07.047).

- Trường hợp công chức chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn để chuyển xếp lương vào ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng, ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ thì tiếp tục được xếp lương theo ngạch công chức hiện hưởng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/01/2023.

Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/01/2023, công chức còn thời gian công tác trên 05 năm tính đến thời điểm nghỉ hưu, cơ quan sử dụng công chức phải bố trí cho công chức học tập nâng cao trình độ đảm bảo đủ tiêu chuẩn của ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng, ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ. 

Trường hợp công chức được cử đi học tập nâng cao trình độ mà không tham gia học tập hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét bố trí lại công việc cho phù hợp với trình độ đào tạo hoặc thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật.

Thông tư 14/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ 01/01/2023, thay thế Thông tư 12/2019/TT-NHNN.

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,150

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn