Thông tư 07/2022/TT-BNV: Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học với viên chức lưu trữ

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
07/09/2022 17:08 PM

Tôi nghe nói vừa có văn bản bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học với viên chức chuyên ngành lưu trữ. Vậy cụ thể nào nào? – Mỹ Duyên (Bình Dương)

Thông tư 07/2022/TT-BNV: Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học với viên chức lưu trữ

Thông tư 07/2022/TT-BNV: Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học với viên chức lưu trữ (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 07/2022/TT-BNV quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ.

1. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học với viên chức lưu trữ

Theo đó, từ ngày 15/10/2022, bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức chuyên ngành lưu trữ ở cả 3 hạng: Lưu trữ viên chính, Lưu trữ viên, Lưu trữ viên trung cấp.

Tuy nhiên, viên chức chuyên ngành lưu trữ phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức làm việc tại vùng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức lưu trữ

* Lưu trữ viên chính:

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành lưu trữ.

* Lưu trữ viên:

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành lưu trữ.

* Lưu trữ viên trung cấp:

Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức lưu trữ

* Lưu trữ viên chính:

- Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của ngành;

- Có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ lưu trữ, nắm vững lý luận, lịch sử, thực tiễn công tác lưu trữ Việt Nam và vận dụng có hiệu quả vào lĩnh vực lưu trữ;

- Có năng lực quản lý, hướng dẫn, kiểm tra trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ;

- Có năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lưu trữ;

- Có kỹ năng xây dựng, soạn thảo, thuyết trình, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về lưu trữ,

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, quản trị cơ sở dữ liệu, sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc đối với viên chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc làm.

* Lưu trữ viên:

- Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của ngành;

- Nắm vững lý luận, lịch sử, thực tiễn công tác lưu trữ Việt Nam và vận dụng có hiệu quả vào lĩnh vực lưu trữ,

- Có năng lực quản lý, hướng dẫn, kiểm tra trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ,

- Có kỹ năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về lưu trữ;

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, quản trị cơ sở dữ liệu, sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc đối với viên chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc làm.

* Lưu trữ viên trung cấp:

- Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của ngành;

- Có kiến thức cơ bản về hoạt động lưu trữ và thực hiện đúng quy trình, thủ tục nghiệp vụ lưu trữ theo nhiệm vụ được phân công;

- Đủ năng lực thực hiện các nguyên tắc, kỹ thuật bảo quản tài liệu lưu trữ,

- Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng, các trang thiết bị khác phục vụ thực hiện nhiệm vụ.

Thông tư 07/2022/TT-BNV có hiệu lực từ 15/10/2022, thay thế Thông tư 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 và Thông tư 08/2015/TT-BNV ngày 28/12/2015.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,866

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn