Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc lần đầu là 300.000 đồng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
28/06/2022 16:49 PM

Đây là nội dung tại Thông tư 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư lần đầu là 300.000 đồng

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc lần đầu là 300.000 đồng (Nguồn Internet)

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 38/2022/TT-BTC , bổ sung quy định về mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc so với quy định hiện hành như sau:

- Mức thu lệ phí cấp lần đầu, chuyển đổi: 300.000 đồng/chứng chỉ.

- Mức thu lệ phí cấp lại, gia hạn, công nhận chứng chỉ bằng 50% mức thu lệ phí cấp lần đầu, chuyển đổi nêu trên.

Ngoài ra, Thông tư 38/2022/TT-BTC mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân được quy định như sau:

- Mức thu lệ phí cấp lần đầu, điều chỉnh hạng, chuyển đổi:

+ Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức: 1.000.000 đồng/chứng chỉ.

+ Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: 300.000 đồng/chứng chỉ.

- Mức thu lệ phí cấp lại, bổ sung nội dung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ bằng 50% mức thu lệ phí tại điểm a khoản này. (Không thay đổi so với quy định hiện hành)

Lưu ý: Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân trước ngày 01/7/2022 thực hiện theo quy định tại STT 03 khoản 1, khoản 2 Điều 1 Thông tư 120/2021/TT-BTC . Cụ thể, mức thu lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 172/2016/TT-BTC .

Thông tư 38/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 08/8/2022 và thay thế Thông tư 172/2016/TT-BTC .

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,274

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn