Hướng dẫn đánh giá, phân loại giáo viên để chi thu nhập tăng thêm Quý II/2022

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
21/06/2022 12:00 PM

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM hướng dẫn đánh giá, phân loại giáo viên trường công để chi thu nhập tăng thêm Quý II/2022.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM có Công văn 2048/SGDĐT-TCCB ngày 17/6/2022 về thực hiện hồ sơ đánh giá, phân loại Quý II năm 2022 của công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập.

Hướng dẫn đánh giá, phân loại giáo viên để chi thu nhập tăng thêm Quý II/2022Hướng dẫn đánh giá, phân loại giáo viên để chi thu nhập tăng thêm Quý II/2022 (Ảnh minh họa)

Trước đó, Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2022 tối đa là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

Như vậy, hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm của năm 2022 là 1,2 lần tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ (tăng so với mức 1,0 lần của 6 tháng cuối năm 2021).

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục, thực hiện hồ sơ đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và báo cáo kết quả việc đánh giá đánh giá, phân loại Quý II năm 2022 đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý như sau:

(1) Công văn đề nghị đánh giá, phân loại hàng quý đối với người đứng đầu đơn vị; trong đó nêu rõ công tác lãnh đạo, quản lý điều hành đơn vị trong Quý II năm 2022 có được người có thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở, phê bình, kỷ luật hay không; có thực hiện chậm tiến độ những công việc do cấp có thẩm quyền giao hay không;

(2) Phiếu theo Mẫu 1: cá nhân tự đánh giá;

(3) Phiếu theo Mẫu 2: gồm các Phó Hiệu trưởng/Phó Giám đốc, Trưởng phòng, khoa/Tổ trưởng chuyên môn đánh giá và góp ý cho Hiệu trưởng/Giám đốc;

(4) Biên bản họp thống nhất đánh giá người đứng đầu của đơn vị (thành phần họp gồm người đứng đầu, cấp phó và các trưởng phòng, khoa hoặc tổ trưởng các tổ trong trường);

(5) Kế hoạch công tác Quý II năm 2022 của người đứng đầu đơn vị.

(6) Kế hoạch phân công công chức/viên chức tham gia các hoạt động của nhà trường Quý II năm 2022.

(7) Kế hoạch kiểm tra giám sát công chức/viên chức tham gia các hoạt động của nhà trường Quý II năm 2022.

(8) Báo cáo kết quả thực hiện Quý II năm 2022 của người đứng đầu đơn vị.

(9) Phụ lục Tổng hợp kết quả đánh giá của người đứng đầu và thống kê kết quả đánh giá viên chức quản lý và viên chức của đơn vị Quý II năm 2022.

Nộp hồ sơ bằng văn bản trong thời hạn từ ngày 24/6/2022 đến ngày 30/6/2022.

Trên đây là hướng dẫn đánh giá, phân loại giáo viên để chi thu nhập tăng thêm Quý II/2022 tại TP.HCM theo Công văn 2048/SGDĐT-TCCB ngày 17/6/2022.

>>> Xem thêm: Giáo viên có đơn thư kiện thì có được xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hay không? Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng giáo viên (viên chức) như thế nào?

Giáo viên sinh con thứ 3 có thể bị xử lý kỷ luật khiển trách? Trong trường hợp nào thì giáo viên bị xếp loại mức không hoàn thành nhiệm vụ?

Cách tính tiền lương của giáo viên hiện nay? Chi tiết bảng lương giáo viên tiểu học (cấp 1) năm 2022 như thế nào?

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,999

Bài viết về

Tiền lương giáo viên

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn