Thù lao của hòa giải viên lao động từ 01/7/2022

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
17/06/2022 08:12 AM

Hòa giải viên lao động là người do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm để hòa giải tranh chấp lao động, tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề; hỗ trợ phát triển quan hệ lao động. Từ ngày 01/7/2022, Chính phủ đã tăng lương tối thiểu vùng. Vậy tiền bồi dưỡng của hòa giả viên lao động từ 01/7/2022 là bao nhiêu?

Thù lao của hòa giải viên lao động từ 01/7/2022

Thù lao của hòa giải viên lao động từ 01/7/2022 (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 96 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về thù lao của hòa giải viên lao động như sau:

- Mỗi ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động do cơ quan có thẩm quyền cử được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối thiểu tháng tính bình quân các vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể xem xét, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định áp dụng mức bồi dưỡng cao hơn mức quy định tại điểm này phù hợp với khả năng ngân sách địa phương.

Từ ngày 01/7/2022, theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng theo tháng được quy định như sau:

- Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng.

- Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng.

- Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng.

- Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 01/7/2022, tiền bồi dưỡng của hòa giải viên lao động được tính bằng công thức:

Tiền bồi dưỡng = [(4.680.000 + 4.160.000 + 3.640.000 + 3.250.000) : 4] x 5% = 196.625 đồng/ngày.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,692

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn