Hướng dẫn trường hợp không được tiếp tục hưởng án treo do vi phạm nghĩa vụ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
13/05/2022 17:14 PM

Hội đồng Thẩm phán TANDTC ban hành Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 sửa đổi quy định hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo do. Trong đó, hướng dẫn trường hợp không được tiếp tục hưởng án treo do cố ý vi phạm nghĩa vụ.

Hướng dẫn trường hợp không được tiếp tục hưởng án treo do vi phạm nghĩa vụ

Hướng dẫn trường hợp không được tiếp tục hưởng án treo do vi phạm nghĩa vụ (Ảnh minh họa)

1. Trường hợp người được hưởng án treo buộc phải chấp hành hình phạt tù do vi phạm nghĩa vụ

Theo Điều 10 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP (sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP) người được hưởng án treo có thể bị Tòa án buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo nếu đang trong thời gian thử thách mà cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại điều 87 Luật Thi hành án hình sự 2019 từ 02 lần trở lên.

Trong đó, người được hưởng án treo có những nghĩa vụ sau đây:

- Có mặt theo giấy triệu tập và cam kết việc chấp hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 85 Luật Thi hành án hình sự 2019.

- Thực hiện nghiêm chỉnh cam kết trong việc tuân thủ pháp luật, nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, nơi làm việc, học tập; chấp hành đầy đủ hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp vì lý do khách quan được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

- Chịu sự giám sát, giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi cư trú, nơi làm việc.

- Chấp hành quy định về vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người được hưởng án treo theo Điều 92 Luật Thi hành án hình sự 2019.

- Phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.

- Hằng tháng phải báo cáo bằng văn bản với UBND cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình. Trường hợp vắng mặt theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự 2019 thì khi hết thời hạn vắng mặt, người được hưởng án treo phải báo cáo về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình.

2. Hướng dẫn trường hợp không được tiếp tục hưởng án treo do rời khỏi nơi cư trú mà không xin phép

Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết 01/2022/ NQ-HĐTP đã bổ sung hướng dẫn về hành vi vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên đối với trường hợp người được hưởng án treo bỏ đi khỏi nơi cư trú không xin phép, cụ thể:

- Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo bỏ đi khỏi nơi cư trú không xin phép, cơ quan có thẩm quyền căn cứ Điều 87, 91, 92 Luật Thi hành án hình sự 2019 thực hiện các thủ tục như sau:

+ Lập biên bản vi phạm nghĩa vụ;

+ Nhắc nhở lần 01;

+ Triệu tập người này để tiếp tục thi hành án 

Trong trường hợp họ vẫn không có mặt theo giấy triệu tập nên cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm điểm vắng mặt và lập biên bản kiểm điểm vắng mặt. Trường hợp này được xác định là vi phạm nghĩa vụ lần 01.

- Căn cứ Điều 93 Luật Thi hành án hình sự 2019, cơ quan có thẩm quyền tiếp tục triệu tập người được hưởng án treo nhưng người này vẫn không có mặt nên bị lập biên bản nhắc nhở lần 02. 

Cơ quan có thẩm quyền tiếp tục triệu tập người được hưởng án treo nếu người này vẫn không có mặt thì lập biên bản xác nhận sự vắng mặt. Trường hợp này được coi là vi phạm nghĩa vụ lần 02.

Khi được xác định đã vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, người được hưởng án treo có thể bị Tòa án buộc chấp hành hình phạt tù của bản án theo quy định về vi phạm nghĩa vụ nêu tại mục (1).

Nghị quyết 01/2022/ NQ-HĐTP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2022.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,510

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn