Đề xuất hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện nghèo

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
04/04/2022 16:13 PM

Bộ Tài chính dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trong đó, đề xuất hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện nghèo.

Đề xuất hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện nghèo

Đề xuất hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện nghèo (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo Điều 17 của dự thảo quy định về mức hỗ trợ và điều kiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo như sau:

- Căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, khả năng cân đối ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo từ nguồn ngân sách nhà nước. 

Ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương tối đa:

+ Đối với xây mới nhà ở: 40.000.000 đồng/hộ gia đình;

+ Đối với sửa chữa nhà ở: 20.000.000 đồng/hộ gia đình. 

- Điều kiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, dự thảo còn đề xuất dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững. Trong đó, thực hiện đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp theo quy định tại khoản 9 Điều 14 của dự thảo như sau:

- Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 03 tháng: Điều kiện người học được hỗ trợ đào tạo, nội dung và mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư 152/2016/TT-BTC và khoản 3 Điều 1 Thông tư 40/2019/TT-BTC;

- Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: Thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ.

Xem chi tiết tại dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Dự thảo

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,134

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn