Đề xuất tăng mức đóng BHYT hộ gia đình với người thứ 2 trở đi

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
24/03/2022 16:38 PM

Đề xuất tăng mức đóng BHYT hộ gia đình với người thứ 2 trở đi là nội dung được đề cập tại Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế.

Đề xuất tăng mức đóng BHYT hộ gia đình với người thứ 2 trở đi

Cụ thể, tại khoản 3 Điều 14 Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế quy định thành viên thuộc hộ gia đình quy định tại điểm a khoản 5 Điều 13 của Luật này được giảm trừ mức đóng từ thành viên thứ hai khi tham gia bảo hiểm y tế trong năm tài chính, cụ thể như sau:

- Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở;

- Từ người thứ hai trở đi đóng bằng 80% mức đóng của người thứ nhất.

Hiện hành, theo khoản 3 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) tất cả thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này phải tham gia bảo hiểm y tế. Mức đóng được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi, cụ thể như sau:

- Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở;

- Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy, so với hiện hành, đề xuất mới tại Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế tăng mức đóng BHYT hộ gia đình với người thứ 2 trở đi lên 80% mức đóng của người thứ nhất.

Dự thảo này cũng khuyến khích một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đóng trước tiền tham gia bảo hiểm y tế tối đa 03 năm. Khi mệnh giá thẻ BHYT thay đổi, người đã nộp tiền không phải nộp thêm hoặc nhận lại; không được rút tiền đã đóng BHYT. Bộ Y tế quy định chi tiết nội dung này.

Đề xuất bổ sung các trường hợp quỹ BHYT không chi trả như: Sử dụng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; Các dịch vụ, thuốc, vật tư y tế, dụng cụ, thiết bị y tế không nằm trong danh mục, phạm vi và tỷ lệ chi trả do Bộ Y tế ban hành.

Xem thêm nội dung tại Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,958

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn