Đề xuất hỗ trợ máy tính bảng cho hộ nghèo, cận nghèo

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
04/03/2022 15:32 PM

Đây là nội dung tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích kèm theo thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021.

Đề xuất hỗ trợ máy tính bảng cho hộ nghèo, cận nghèo

Đề xuất hỗ trợ máy tính bảng cho hộ nghèo, cận nghèo (Ảnh minh họa)

Theo Dự thảo Thông tư này, hộ gia đình có đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thuộc đối tượng được hỗ trợ máy tính bảng từ Chương trình:

- Là hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp có thẩm quyền xác nhận theo quy định của Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 và gia đình chính sách xã hội.

- Có thành viên thuộc hộ đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

- Có nhu cầu nhận hỗ trợ máy tính bảng.

- Chưa nhận hỗ trợ thiết bị phục vụ việc học tập trực tuyến (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng) từ các chương trình, đề án, dự án khác.

Trong đó, đề xuất tiêu chí ưu tiên nhận hỗ trợ máy tính bảng như sau:

 Các hộ gia đình được Chương trình hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông kèm theo được xác định theo thứ tự ưu tiên về địa bàn cư trú và ưu tiên về hộ gia đình.

- Thứ tự ưu tiên về địa bàn cư trú:

+ Xã khu vực III;

+ Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo;

+ Xã đảo, huyện đảo;

+ Các xã còn lại.

- Thứ tự ưu tiên đối với hộ gia đình

(1) Hộ gia đình là hộ nghèo đồng thời là gia đình chính sách xã hội;

(2) Hộ gia đình là hộ nghèo ngoài các hộ quy định tại điểm (1);

(3) Hộ gia đình là hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách xã hội; 

(4) Hộ gia đình là hộ cận nghèo ngoài các hộ quy định tại điểm (3);

(5) Các hộ thuộc đối tượng hỗ trợ còn lại.

Xem thêm tại Dự thảo Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Dự thảo Thông tư

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,513

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn