Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
14/02/2022 09:22 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 441/QĐ-BGDĐTQuyết định 442//QĐ-BGDĐT năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ Giáo dục phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10

Bộ Giáo dục phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 (Ảnh minh họa)

*Tại Quyết định 441/QĐ-BGDĐT năm 2022, phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông gồm 40 sách giáo khoa của 12 môn học và hoạt động giáo dục. Bao gồm:

3 đầu sách Ngữ Văn và 3 đầu sách Toán thuộc bộ Cánh Diều (của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TPHCM), Kết nối tri thức với cuộc sống (của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), Chân trời sáng tạo (của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam);

9 sách Tiếng Anh của các Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TPHCM, Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm;

2 sách Khoa học tự nhiên thuộc bộ sách Cánh Diều (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm) và Kết nối tri thức với cuộc sống;

2 sách Lịch sử và Địa lý thuộc bộ sách Cánh Diều (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm) và Kết nối tri thức với cuộc sống;

3 sách Giáo dục công dân;

3 sách Âm nhạc;

3 sách Công nghệ;

3 sách Giáo dục thể chất;

3 sách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp;

4 sách Mỹ thuật - thuộc bộ sách Cánh Diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống;

2 sách Tin học thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều.

*Tại Quyết định 442/QĐ-BGDĐT năm 2022, phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông gồm 44 sách giáo khoa của 14 môn học và hoạt động giáo dục. Bao gồm:

2 đầu sách Ngữ văn, trong đó có đầu sách thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều, mỗi đầu sách gồm sách Ngữ văn 10 tập 1, tập 2 và Chuyên đề học tập Ngữ văn 10;

2 đầu sách Toán thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều, mỗi đầu sách gồm sách Toán 10 tập 1, tập 2 và Chuyên đề học tập Toán 10;

9 đầu sách Tiếng Anh của các Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Huế, Đại học Sư phạm TPHCM, Đại học Sư phạm, Giáo dục Việt Nam;

8 đầu sách Giáo dục thể chất;

Các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Âm nhạc thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều, mỗi bộ gồm 2 cuốn SGK và chuyên đề học tập;

Môn Tin học thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều;

Môn Mỹ thuật thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống;

Môn Công nghệ thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều;

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,399

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn