Đào tạo giáo viên: Hướng dẫn thực hiện phương thức đặt hàng, đấu thầu

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
12/05/2021 08:52 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn 1891/BGDĐT-GDĐH ngày 11/05/2021 về việc hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP.

Đào tạo giáo viên: Hướng dẫn thực hiện phương thức đặt hàng, đấu thầu (ảnh minh họa)

Theo đó, để thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội, Bộ GD&ĐT hướng dẫn triển khai một số nội dung sau:

Về kế hoạch thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên và công khai thông tin

- Bộ GDĐT tổng hợp và công khai danh sách, năng lực đào tạo trong năm tuyển sinh của các cơ sở đào tạo giáo viên, chỉ tiêu đào tạo, điểm trúng tuyển theo ngành đào tạo (2 năm liền kề năm tuyển sinh) của các cơ sở đào tạo giáo viên để UBND cấp tỉnh, người học tham khảo, lựa chọn ngành đào tạo, cơ sở đào tạo trong nhiệm vụ đặt hàng đào tạo giáo viên theo nhu cầu của địa phương (Phụ lục 1);

- Các thông tin liên quan đến giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu đào tạo giáo viên phải được công khai tại các trang thông tin điện tử của các địa phương, bộ/ngành có liên quan, cơ sở đào tạo giáo viên và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người học tham khảo, lựa chọn và cam kết tham gia học tập, công tác theo nhu cầu đào tạo và sử dụng giáo viên của địa phương;

- Bộ GDĐT xác định và thông báo chi tiêu cho các cơ sở đào tạo giáo viên trước ngày 15/5/2021;

- Bộ GDĐT thông báo các thông tin hỗ trợ tới các địa phương và các cơ sở đào tạo giáo viên trước ngày 30/5/2021;

- UBND cấp tỉnh hoàn thành giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo giáo viên đối với cơ sở đào tạo giáo viên trước ngày 30/6/2021;

- Các cơ sở đào tạo giáo viên báo cáo Bộ GDĐT kết quả thực hiện việc đào tạo giáo viên theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP (theo mẫu tại Phụ lục 4) trước ngày 31/12/2021.

Sinh viên đăng ký nhận hỗ trợ và cam kết làm việc theo nhu cầu sử dụng của địa phương

- Cơ sở đào tạo giáo viên hướng dẫn, thông báo tới sinh viên trúng tuyển về chỉ tiêu đào tạo được các địa phương giao nhiệm vụ, đặt hàng (hoặc đấu thầu) và các thông tin khác liên quan đến việc giao nhiệm vụ, đặt hàng (hoặc đấu thầu) của địa phương để sinh viên trúng tuyển đăng ký, cam kết tham gia học tập và công tác theo nhu cầu đào tạo và sử dụng giáo viên của địa phương ngay sau khi có kết quả trúng tuyển đối với mỗi đợt tuyển sinh của cơ sở đào tạo giáo viên;

- Sinh viên nộp Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đến cơ sở đào tạo giáo viên (Mẫu số 01- Nghị định 116) và có thể đề nghị được hưởng hỗ trợ và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt theo thứ tự 3 nguyện vọng (ghi rõ thứ tự nguyện vọng - Mẫu số 01) đối với các địa phương có nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp về làm việc tại địa phương theo hình thức nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển;

- Trường hợp 3 nguyện vọng của sinh viên sư phạm đều không đáp ứng được các tiêu chí của các địa phương, cơ sở đào tạo có trách nhiệm thông báo để sinh viên tiếp tục đăng ký các nhu cầu của địa phương khác hoặc đăng ký đào tạo theo nhu cầu của xã hội có hoặc không đăng ký hưởng chế độ;

- UBND cấp tỉnh xét chọn các sinh viên đã nộp đơn đăng kí, phối hợp cơ sở đào tạo giáo viên thông báo cho sinh viên kết quả xét chọn của UBND cấp tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc nhận đơn đăng ký của sinh viên.

Xem thêm nội dung tại Công văn 1891/BGDĐT-GDĐH  ngày11/05/2021.

Trung Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,540

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn