Sớm hoàn thành Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
03/05/2021 11:12 AM

Ủy ban Dân tộc có Công văn 501/UBDT-KHTC ngày 29/4/2021 về việc quán triệt thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP về triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Đã có Danh sách xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

Sớm hoàn thành Quyết định phê duyệt danh sách xã ĐBKK giai đoạn 2021-2025

Sớm hoàn thành Quyết định phê duyệt danh sách xã ĐBKK giai đoạn 2021-2025 (Ảnh minh họa)

Theo đó, yêu cầu Thủ tưởng, lãnh đạo các đơn vị thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho Lãnh đạo và chuyên viên trong Vụ, đơn vị, tập trung nhân lực, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan để hoàn thành 07 đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng giao trong Chương trình công tác năm 2021, đơn cử như:

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. (Vụ Chính sách dân tộc chủ trì)

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. (Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 chủ trì)

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. (Vụ Chính sách dân tộc chủ trì)

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025. (Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì).

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 501/UBDT-KHTC ngày 29/4/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,286

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn