Văn phòng UBND TP.HCM được tăng thêm 01 Phó Chánh Văn phòng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
16/04/2021 14:12 PM

UBND TP.HCM ban hành Quyết định 04/2021/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND Thành phố.

Văn phòng UBND TP.HCM được tăng thêm 01 Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng UBND TP.HCM được tăng thêm 01 Phó Chánh Văn phòng (Ảnh minh họa)

Theo đó, Văn phòng UBND Thành phố có Chánh Văn phòng và không quá 05 Phó Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Trước đây, tại Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 09/6/2016, Văn phòng UBND Thành phố có Chánh Văn phòng và không quá 04 Phó Chánh Văn phòng.

Như vậy, Văn phòng UBND Thành phố được tăng thêm 01 Phó Chánh Văn phòng.

Chánh Văn phòng là người chỉ đạo, điều hành toàn bộ các hoạt động của Văn phòng; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND Thành phố theo Quy chế làm việc và phân công của UBND Thành phố.

Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ được Chánh Văn phòng phân công theo dõi từng lĩnh vực công việc; được ký thay Chánh Văn phòng một số loại văn bản Chánh Văn phòng ký thừa lệnh theo lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.

Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Văn phòng.

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 25/3/2021 và thay thế Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 09/6/2016.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,984

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn