TP.HCM: Đánh giá để chi thu nhập tăng thêm cho CBCCVC giáo dục quý I/2021

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
22/03/2021 15:26 PM

Ngày 16/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM có Công văn 711/SGDĐT-TCCB về thực hiện đánh giá, phân loại quý I năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập.

Đánh giá để chi thu nhập tăng thêm cho CBCCVC giáo dục quý I/2021

TP.HCM: Đánh giá để chi thu nhập tăng thêm cho CBCCVC giáo dục quý I/2021 (Ảnh minh họa)

**Đối với các đơn vị trong quý I năm 2021 có học sinh, giáo viên nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19, việc tính số ngày làm việc thực tế thực hiện theo quy định tại Mục 1 Công văn 1897/UBND-VX ngày 22/5/2020.

**Để thực hiện đúng tiến độ đánh giá, phân loại Quý I năm 2021 theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị thực hiện hồ sơ đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và báo cáo kết quả việc đánh giá đánh giá, phân loại Quý I năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý cho Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

(1) Công văn đề nghị đánh giá, phân loại hàng quý đối với người đứng đầu đơn vị, phải nêu rõ công tác lãnh đạo, quản lý điều hành đơn vị trong quý đó có bị người, cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở, phê bình, kỷ luật hay không, có thực hiện chậm tiến độ những công việc do cấp có thẩm quyền giao hay không,

(2) Phiếu theo Mẫu 1 (công chức, viên chức tự đánh giá);

(3) Phiếu theo Mẫu 2 (gồm các Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng, khoa Tổ trưởng chuyên môn đánh giá và góp ý cho Hiệu trưởng; điểm bình quân được tổng hợp từ các phiếu đánh giá đồng nghiệp theo Mẫu 2 gồm cấp phó và các trưởng phòng, khoa/tổ trưởng các tổ trong nhà trường);

(4) Biên bản họp thống nhất đánh giá người đứng đầu của đơn vị (thành phần họp gồm người đứng đầu, cấp phó và các trưởng phòng, khoa hoặc tổ trưởng các tổ trong trường);

(5) Kế hoạch công tác Quý I năm 2021 của người đứng đầu đơn vị;

(6) Báo cáo kết quả thực hiện Quý I năm 2021 của người đứng đầu đơn vị.

(7) Phụ lục Tổng hợp kết quả đánh giá của người đứng đầu và thống kê kết quả đánh giá viên chức, viên chức quản lý của đơn vị Quý I năm 2021 (theo mẫu excel đính kèm); gửi mail file Phụ lục Tổng hợp kết quả đánh giá Quý I năm 2021 đến địa chỉ mail của ông Châu Vĩnh Cường Phòng Tổ chức cán bộ): cvcuong.sgddt@tphcm.gov.vn.

Thời hạn nộp hồ sơ giấy (từ Mục 1 đến Mục 7 nêu trên) cho Phòng Tổ chức cán bộ và gửi mail Phụ lục Tổng hợp kết quả của quý I năm 2021: từ ngày 25/3/2021 đến ngày 30/3/2021.

Công văn 711/SGDĐT-TCCB ngày 16/3/2021

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,170

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn