Sẽ có Thẻ công chức điện tử

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
09/03/2021 15:41 PM

Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1164/QĐ-BNV ngày 31/12/2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ, trong đó, sẽ xây dựng Đề án triển khai thực hiện Thẻ công chức điện tử.

Theo đó, triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ để hiện đại hóa hành chính. Cụ thể:

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nội vụ:

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm thông tin

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan

+ Thời gian thực hiện: Quý I-II/2021

- Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ:

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm thông tin

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan

+ Thời gian thực hiện: Quý I-II/2021

- Xây dựng Đề án triển khai thực hiện Thẻ công chức điện tử:

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm thông tin

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan

+ Thời gian thực hiện: Quý I-II/2021

Xây dựng Đề án triển khai thực hiện Thẻ công chức điện tử

Xây dựng Đề án triển khai thực hiện Thẻ công chức điện tử (Ảnh minh họa)

- Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ năm 2022:

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm thông tin

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan

+ Thời gian thực hiện: Quý I-II/2021

- Triển khai thực hiện Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và khảo sát sự hài lòng của cá nhân, Tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước":

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Cải cách hành chính

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan

+ Thời gian thực hiện: Quý I-IV/2021

- Tiếp tục triển khai bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành và địa phương trực tuyến và qua mạng (E-learning):

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Cải cách hành chính

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan

+ Thời gian thực hiện: Quý I-IV/2021

- Tiếp tục hoàn thiện, triển khai vận hành Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; Cơ sở dữ liệu về Hội, Tổ chức phi Chính phủ:

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm thông tin

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan

+ Thời gian thực hiện: Quý I-IV/2021

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,558

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn