Ít nhất 30% công chức trẻ được quy hoạch chức danh lãnh đạo tại các đơn vị thuộc BTP

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
05/03/2021 08:16 AM

Đảm bảo ít nhất 30% công chức trẻ được đưa vào quy hoạch chức danh lãnh đạo tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp là chỉ tiêu tại Quyết định 271/QĐ-BTP ngày 01/3/2021.

Ít nhất 30% công chức, viên chức trẻ tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được đưa vào quy hoạch chức danh lãnh đạo

Ít nhất 30% công chức, viên chức trẻ tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được đưa vào quy hoạch chức danh lãnh đạo (Ảnh minh họa)

Cụ thể, đảm bảo tối thiểu 30% công chức, viên chức trẻ tại các đơn vị thuộc Bộ được đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Ngoài ra, đảm bảo 100% các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về công tác thanh niên được kịp thời triển khai thực hiện và lồng ghép hài hòa vào các chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ nhằm góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, phòng chống tệ nạn xã hội trong thế hệ trẻ.

Đảm bảo 100% đoàn viên thanh niên thuộc Bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy vai trò xung kích trong các lĩnh vực hoạt động chuyên môn, hoạt động đoàn thể - xã hội của Bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành Tư pháp trong giai đoạn mới.

Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% công chức, viên chức là thanh niên được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ theo khung năng lực vị trí việc làm. Đảm bảo trong một số lĩnh vực công tác trọng yếu có công chức, viên chức thanh niên được lựa chọn tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để phát triển thành chuyên gia của Bộ.

Phấn đấu 100% công chức, viên chức làm đầu mối tham mưu cho Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ về công tác thanh niên ở các đơn vị thuộc Bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

Quyết định 271/QĐ-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,683

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn