Đối tượng được xác minh tài sản, thu nhập năm 2021 của Bộ LĐTB&XH

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
19/02/2021 11:30 AM

Bộ LĐTB&XH ban hành Quyết định 226/QĐ-LĐTBXH ngày 18/02/2021 về Kế hoạch xác minh tài sản, thu thập năm 2021 theo Luật Phòng, chống tham nhũngNghị định 130/2020/NĐ-CP .

Đối tượng được xác minh tài sản, thu nhập năm 2021 của Bộ LĐTB&XH

Đối tượng được xác minh tài sản, thu nhập năm 2021 của Bộ LĐTB&XH (Ảnh minh họa)

Theo đó, đối tượng được xác minh tài sản, thu nhập năm 2021 bao gồm:

**Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được xác minh trong năm 2021

Căn cứ điểm 1 Mục II Phần B của Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ LĐTB&XH (Ban hành kèm theo Quyết định 1372/QĐ-LĐTBXH ngày 11/11/2020), trong năm 2021 sẽ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tại 09 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ LĐTB&XH (Cụ thể tại Phụ lục kèm theo).

**Các cá nhân được xác minh

- Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

"Điều 10. Người có nghĩa vụ kê khai hằng năm

Người có nghĩa vụ kê khai theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm:

1. Các ngạch công chức và chức danh sau đây:

a) Chấp hành viên;

b) Điều tra viên;

c) Kế toán viên;

d) Kiểm lâm viên;

đ) Kiểm sát viên;

e) Kiểm soát viên ngân hàng;

g) Kiểm soát viên thị trường;

h) Kiểm toán viên;

i) Kiểm tra viên của Đảng;

k) Kiểm tra viên hải quan;

l) Kiểm tra viên thuế;

m) Thanh tra viên;

n) Thẩm phán.

2. Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp."

- Tại mỗi đơn vị được xác minh, lựa chọn tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai, trong đó có ít nhất 01 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị. Số người được xác minh theo Phụ lục kèm theo.

Xem chi tiết tại Quyết định 226/QĐ-LĐTBXH ngày 18/02/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 15,500

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn