Kéo dài chính sách tinh giản biên chế với CBCCVC đến hết 31/12/2030

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thanh Lợi
13/01/2021 14:42 PM

Thời gian áp dụng các chính sách về tinh giản biên chế tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 113/2018/NĐ-CPNghị định 143/2020/NĐ-CP) sẽ được kéo dài đến hết ngày 31/12/2030.

Điều 24 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định:

Điều 24. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2015. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Như vậy: Theo quy định trên thì thì chỉ áp dụng các chính sách về tinh giản biên chế tại Nghị định 108 đến hết ngày 31/12/2021.

Tuy nhiên, hiện nay quy định này đã được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Điều 24. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2015. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.

Như vậy: Theo quy định mới nhất thì các chính sách về tinh giản biên chế tại Nghị định 108 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 113/2018/NĐ-CPNghị định 143/2020/NĐ-CP) sẽ được kéo dài thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/12/2030.

Đối tượng áp dụng bao gồm:

- Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã;

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

- Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu (không bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động).

- Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước.

- Người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao tại các hội.

Thanh Lợi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,892

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn